Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email cho bạn về những ưu đãi của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể rút lui bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào đường dẫn ở cuối mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản mà Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư của thông tin được cung cấp bởi khách truy cập vào các trang web trên World Wide Web, được sở hữu và điều hành bởi Phần mềm, bao gồm Phần mềm và Phần mềm. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về thực hành thu thập thông tin của chúng tôi và các cách mà thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra định kỳ để xem lại thông tin này.

A. Thông tin cá nhân có thể nhận biết:

Phần mềm thông thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của nó khi thông tin đó được cung cấp tự nguyện, chẳng hạn như khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hoặc đăng ký dịch vụ, mở phiếu yêu cầu hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin hồ sơ để tìm việc làm hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này yêu cầu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi hồ sơ của bạn hoặc yêu cầu một số loại thông tin cụ thể. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho The Software thông qua một trong những trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có cơ hội lựa chọn liệu bạn có muốn The Software sử dụng thông tin này cho các mục đích bổ sung hay không. The Software có quyền, theo quyền tự quyết của mình, gửi cho bạn các thông báo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ của The Software. Trừ khi bạn cho bất kỳ hướng dẫn nào, The Software có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung được cung cấp bởi các công ty trong đại gia đình The Software, các đại lý ủy quyền của The Software và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà The Software có mối quan hệ và sản phẩm của họ có thể phù hợp với bạn.

Các ví dụ trong các tài liệu này không được coi là lời hứa hoặc bảo đảm về thu nhập. Tiềm năng kiếm tiền hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và nỗ lực được đưa ra. Chúng tôi không tuyên bố đây là một ‘kế hoạch làm giàu’, và bạn cũng không nên xem nó như vậy.

B. Thông tin không nhận dạng cá nhân (Thông tin chung):

Nói chung, Phần mềm tự động thu thập một số thông tin chung. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của người truy cập. Thông thường, nó bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất của người truy cập, và các trang web của Phần mềm được truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích hạn chế để xác định nhu cầu dịch vụ khách hàng và trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng một số công nghệ, bao gồm “cookies” (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cá nhân hóa về dịch vụ của Phần mềm cho người truy cập). Phần mềm không kết hợp thông tin được thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân xác định nào. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web của bạn được lưu trữ phần mềm, máy chủ, bảng thông báo, diễn đàn, Trang web của bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trên một không gian công cộng, bao gồm trên bảng thông báo, phòng trò chuyện hoặc trang web Máy phần mềm có thể lưu trữ cho bạn như một phần của dịch vụ Máy phần mềm, sẽ được cung cấp cho bất kỳ ai khác ghé thăm không gian đó. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ ở các địa điểm này. Ngoài ra, các trang web của Máy phần mềm có chứa liên kết đến các trang thuộc sở hữu của bên thứ ba không liên quan đến Máy phần mềm. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trên những trang web này và khuyến nghị bạn xem xét các tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web bạn truy cập.

D. Ngoại lệ và Giới hạn:

Không obụng đến những điều trước đó và tuân thủ theo các pháp luật áp dụng, Phần mềm hoàn toàn hợp tác với các quan chức nước, địa phương và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra liên quan đến nội dung nào (bao gồm cả truyền thông điện tử cá nhân hoặc riêng tư gửi đến Phần mềm) hoặc hoạt động bất hợp pháp giả định của bất kỳ người dùng dịch vụ nào, và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của nó. Với mục đích giới hạn để thực hiện hợp tác và biện pháp như vậy và tuân thủ các pháp luật áp dụng, Phần mềm có thể bắt buộc phải tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân. Ngoài ra, Phần mềm có thể chọn theo dõi các khu vực truyền thông bất kỳ để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu của chính phủ; nếu việc tiết lộ như vậy cần thiết hoặc phù hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Phần mềm hoặc người khác. Trong quá trình bán hoặc chuyển giao bất kỳ quyền lợi nào của mình đối với Phần mềm và Phần mềm và các trang web khác thuộc sở hữu của công ty, Phần mềm có quyền bán hoặc chuyển giao thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn đến tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác mà bạn cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung vào các sản phẩm hoặc dịch vụ truyền thông; đồng ý là người kế nhiệm của Phần mềm đối với việc duy trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý tuân thủ các trách nhiệm trong tuyên bố chính sách này.