Programvaran WEBBPLATSENS ANVÄNDARVILLKOR VIKTIGT – VÄNLIGEN LÄS

Tack för att du besöker webbplatsen (”Webbplatsen”), där du hittade länken till dessa användarvillkor (”Webbplatsen”). Webbplatsen är en internetegendom tillhörande TheSoftware (kollektivt benämnd ”TheSoftware”, ”vi” och ”oss”). Du samtycker till att vara bunden av dessa TheSoftware Webbplatsens användarvillkor (”Användarvillkor”) i dess helhet när du: (a) har åtkomst till Webbplatsen, (b) registrerar dig för en nyhetsbrevstjänst eller prenumererar på en e-postlista eller begär information via Webbplatsen (”Prenumerationstjänster”), (c) registrerar dig för att delta i promotioner, tävlingar och/eller utlottningar som TheSoftware erbjuder från tid till annan (var och en benämns en ”Tävling”), (d) ansluter dig till, eller försöker ansluta dig till, ett partnerprogram eller annan medlemsorganisation som presenteras på Webbplatsen (”Medlemstjänster”) och/eller (e) beställer en produkt och/eller tjänst via Webbplatsen (”Leverantörstjänster”, och tillsammans med Prenumerationstjänster och Medlemstjänster, benämns ”Tjänsterna”). TheSoftwares sekretesspolicy (”Sekretesspolicy”), de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling, avtalet/avtalen för köp från TheSoftware (”Köpavtal”), avtalet/avtalen med medlemskap hos TheSoftware (”Medlemsavtal”), samt andra driftsregler, policys, prislistor och andra tilläggsbestämmelser eller dokument som kan publiceras då och då, ingår uttryckligen härigenom genom hänvisning (gemensamt benämnda ”Avtalet”). Vänligen granska Avtalets fullständiga villkor noggrant. Om du inte godkänner Avtalet i dess helhet har du inte rätt att använda Tjänsterna och/eller Webbplatsen på något sätt eller i någon form.

TheSoftware FÖRBUDER SPECIFIKT ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA FÖR ALLA INDIVIDER SOM OMFATTAS AV BARNENS INTERNETSKYDDSLAG FRÅN 1998, SOM ÄR ÄNDRAD (”COPPA”). TheSoftware FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NEKA ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA OCH/ELLER WEBBPLATSEN FÖR ALLA INDIVIDER, ENLIGT SITT EGET ENSKILDA OCH EXKLUSIVA BEPRÖVANDE.

AVTALETS OMFATTNING OCH ÄNDRING

Du godkänner villkoren och bestämmelserna som anges i Avtalet med avseende på din användning av Webbplatsen. Avtalet utgör det enda och fullständiga avtalet mellan dig och TheSoftware beträffande din användning av Webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, representationer, garantier och/eller förståelser beträffande Webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan i vårt eget gottfinnande, utan att ge dig särskild information. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på Webbplatsen, och du bör granska Avtalet innan du använder Webbplatsen. Genom din fortsatta användning av Webbplatsen och/eller Tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor och bestämmelser som finns i Avtalet som gäller vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och Tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och Tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) års ålder. Om du är under arton (18) års ålder har du inte tillstånd att använda och/eller få åtkomst till Webbplatsen och/eller Tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Prenumerationstjänster

Enligt villkoren i avtalet kan du genom att registrera dig på webbplatsen och få godkännande från TheSoftware erhålla, eller försöka erhålla, mot en avgift eller utan avgift, prenumerationstjänsterna. Prenumerationstjänsterna ger dig e-postinnehåll, text och annat material (“Prenumerationsmaterial”) som är relevant för online-marknadsföring som tillhandahålls av TheSoftware och dess tredjepartsleverantörer (“Tredjepartsleverantörer”). Om du vill sluta ta emot Prenumerationsmaterialet, skicka helt enkelt ett e-postmeddelande till oss på [email protected]. Prenumerationsmaterialet innehåller kommentarer, åsikter och/eller annat material som tillhandahålls av TheSoftware och tredjepartsleverantörer och bör inte nödvändigtvis användas som grund för beslut. Var försiktig, använd sunt förnuft och vara säker när du använder Prenumerationsmaterialet och/eller prenumerationstjänsterna. Du samtycker till att TheSoftware inte har några skyldigheter och inte ådrar sig något ansvar gentemot dig i samband med sådant Prenumerationsmaterial. TheSoftware garanterar inte eller intygar att Prenumerationsmaterialet som görs tillgängligt i samband med prenumerationstjänsterna är korrekt, fullständigt eller lämpligt. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att använda prenumerationstjänsterna och/eller Prenumerationsmaterialet. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte kommer att vara ansvarig gentemot dig, slutanvändare eller tredje part för någon anspråk i samband med någon av prenumerationstjänsterna.

Medlemstjänster

Enligt villkoren i avtalet och medlemsavtalet kan du genom att registrera dig på webbplatsen, godkänna medlemsavtalet och få godkännande från TheSoftware erhålla, eller försöka erhålla, mot en avgift eller utan avgift, ett medlemskap i ett av MTS Advertise OU:s olika medlemskapsprogram. För en kopia av medlemsavtalet, besök webbplatsen för det specifika medlemskapet. TheSoftware-medlemskapsprogram kommer att ge dig tillgång till innehåll, text och annat material (“Medlemsmaterial” och tillsammans med Prenumerationsmaterialet, “Materialet”) som tillhandahålls av TheSoftware och vissa tredjepartsleverantörer, utformat för att hjälpa medlemmarna i deras online-marknadsföringsprojekt. Medlemsmaterialet innehåller kommentarer, åsikter och annat material som tillhandahålls av TheSoftware och tredjepartsleverantörer och bör inte nödvändigtvis användas som grund för beslut. Var försiktig, använd sunt förnuft och vara säker när du använder Medlemsmaterialet och/eller medlemstjänsterna. Du samtycker till att TheSoftware inte har några skyldigheter och inte ådrar sig något ansvar gentemot dig i samband med sådant Medlemsmaterial. TheSoftware garanterar inte eller intygar att Medlemsmaterialet som görs tillgängligt i samband med medlemstjänsterna är korrekt, fullständigt eller lämpligt. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att använda medlemstjänsterna och/eller Medlemsmaterialet. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte kommer att vara ansvarig gentemot dig, slutanvändare eller tredje part för någon anspråk i samband med någon av medlemstjänsterna.

Leverantörstjänster

Genom att fylla i tillämpliga inköpsorderformulär kan du erhålla, eller försöka erhålla, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och/eller tjänsterna som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tillverkare eller distributörer till tredjepartsleverantörer för sådana artiklar. TheSoftware garanterar inte eller intygar att dessa artiklars beskrivningar är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för någon tvist med produktens säljare, distributörer och slutkonsumenter. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte kommer att vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon anspråk i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Allmänt

Informationen som du måste lämna i samband med registrering för tjänsterna kan inkludera, utan begränsning, viss eller hela följande: (a) ditt fullständiga namn; (b) företagsnamn; (c) e-postadress; (d) postadress (och faktureringsadress om annorlunda); (e) hemtelefonnummer; (f) arbetstelefonnummer; (g) telefaxnummer; (h) kreditkortsinformation; och/eller (i) annan information som begärs på tillämplig registreringsformulär (”Tjänstregistreringsdata”). Du samtycker till att lämna sann, korrekt, aktuell och fullständig Tjänstregistreringsdata. TheSoftware har rätten att avvisa vilken Tjänstregistreringsdata som helst om det avgörs, enligt TheSoftwares ensamrätt, att: (i) du bryter mot någon del av Avtalet; och/eller (ii) Tjänstregistreringsdatan du lämnade är ofullständig, bedräglig, en duplicering eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan ändra kraven för Registreringsdata när som helst, enligt sitt eget gottfinnande.

Om inte uttryckligen annat anges, ska vilket framtida erbjudande som helst som görs tillgängligt för dig på webbplatsen och som förbättrar de nuvarande funktionerna på webbplatsen vara föremål för Avtalet. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att använda och/eller kvalificera dig för tjänsterna. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för ändring, avstängning eller avslutande av några tjänster eller andra produkter, tjänster eller kampanjer som erbjuds av TheSoftware och/eller någon av dess Tredjepartsleverantörer. Om MTS Advertise OU avslutar Avtalet och/eller några tjänster av någon anledning, ska MTS Advertise OU inte ha något ansvar gentemot dig. Du förstår och samtycker till att vägran att använda webbplatsen är ditt enda rätt och medel vid eventuell tvist som du kan ha med TheSoftware.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via tävlingar. Genom att tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information i samband med den gällande tävlingsanmälningsblanketten och godkänna de officiella tävlingsreglerna för varje tävling kan du delta för chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i tävlingarna som visas på webbplatsen måste du först fylla i den tillämpliga anmälningsblanketten fullständigt. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa vilka tävlingsregistreringsdata som helst där det, enligt TheSoftwares ensamrätt, bedöms: (i) att du bryter mot någon del av avtalet; och/eller (ii) att de tävlingsregistreringsdata som du har lämnat är ofullständiga, bedrägliga, dubbletter eller på annat sätt oacceptabla. TheSoftware kan när som helst och i sin enskilda bedömning ändra kriterierna för registreringsdata.

Licensbeviljning

Som användare av webbplatsen har du tilldelats en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och relaterat material i enlighet med avtalet. TheSoftware kan när som helst avsluta denna licens av valfri anledning. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för personligt, icke-kommersiellt bruk. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller införlivas i ett informationssystem för återvinning, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, efterlikna, klonera, hyra ut, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, återskapa eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del därav. TheSoftware reserverar alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som belastar TheSoftwares infrastruktur på ett oskäligt eller orimligt sätt. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är inte överförbar.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, den magnetiska översättningen, den digitala konverteringen, programvaran, tjänsterna och andra frågor som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas enligt tillämplig upphovsrätt, varumärken och andra egendomsrättigheter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjudet. Systematiskt hämtande av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med hjälp av automatiserade medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätt till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som ses på eller via webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte en avståelse från någon rätt till eller i sådan information och/eller material. TheSoftware-namnet och logotypen, samt alla tillhörande grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken som tillhör TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är tillhör sina respektive ägare. Användning av något varumärke utan ägarens uttryckliga skriftliga medgivande är strikt förbjuden.

ATT LÄNKA TILL WEBBPLATSEN, CO-BRANDING, “FRAMING” OCH/ELLER REFERERING TILL WEBBPLATSEN ÄR FÖRBJUDET

Om inte uttryckligen auktoriserat av TheSoftware får ingen länka till Webbplatsen, eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesbyggande eller upphovsrättsligt material), på sin egen webbplats för något syfte. Vidare är det strikt förbjudet att “frame” Webbplatsen och/eller referera till Uniform Resource Locator (“URL”) för Webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från TheSoftware. Du samtycker specifikt till att samarbeta med Webbplatsen för att ta bort eller upphöra med sådant innehåll eller sådana aktiviteter. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för alla skador som är associerade därmed.

REDIGERING, RADERING OCH MODIFIERING

Vi förbehåller oss rätten att i vårt enskilda gottfinnande redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

ANSVARSFRISKRIVNING

HJEMMESIDEN, TJENESTENE, KONKURRENCER, INDHOLD, NOGEN PRODUKTER FRA TREDJEPARTS UDSTYRSPROVIDERE, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, BLIVER GIVET TIL DIG UDEN NOGEN GARANTI, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, I DEN MEST UDFULDENDE UDSTRÆKNING, SOM ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FRASKRIVELSE AF NOGEN GARANTI OM HANDELSEGNETHED, IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL). ISÆR, MEN IKKE SOM EN BEGRÆNSNING HERAF, GØR TheSoftware INGEN GARANTI FOR, AT: (A) HJEMMESIDEN, TJENESTENE, KONKURRENCER, INDHOLD, NOGEN PRODUKTER FRA TREDJEPARTS UDSTYRSPROVIDERE, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, VIL OPFYLDE DINE KRAV; (B) HJEMMESIDEN, TJENESTENE, KONKURRENCER, INDHOLD, NOGEN PRODUKTER FRA TREDJEPARTS UDSTYRSPROVIDERE, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, VIL VÆRE UAFBRUDT, TIDSVARENDE, SIKKER ELLER FEJLFRI; (C) DU VIL KVALIFICERE DIG TIL KONKURRENCERNE OG/ELLER TJENESTERNE; ELLER (D) RESULTATERNE, SOM KAN OPNÅS VED BRUGEN AF HJEMMESIDEN, TJENESTENE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, NOGEN PRODUKTER FRA TREDJEPARTS UDSTYRSPROVIDERE, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE. HJEMMESIDEN, TJENESTENE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, NOGEN PRODUKTER FRA TREDJEPARTS UDSTYRSPROVIDERE, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, KAN INDEHOLDE FEJL, FEJL, PROBLEMER ELLER ANDRE BEGRÆNSNINGER. VI VIL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR TILGÆNGELIGHEDEN AF DEN UNDERLIGGENDE INTERNETFORBINDELSE, DER ER FORBUNDET MED HJEMMESIDEN. INGEN RÅDGIVNING ELLER OPLYSNINGER, UANSET OM DE ER MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM DU FÅR FRA TheSoftware, NOGEN AF DENS TREDJEPARTS UDSTYRSPROVIDERE ELLER PÅ ANDEN VIS GENNEM ELLER FRA HJEMMESIDEN, VIL SKABE NOGEN GARANTI, DER IKKE ER UDTRYKKELIGT ANGIVET I AFTALEN.

ANSVARSBESKRIVNING FÖR SKADA ORSAKAD AV NERLADDNING

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadliga datorprogram, inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

DU FÖRSTÅR OCH GODTAR UTTRYCKLIGEN ATT TheSoftware INTE SKA HA NÅGOT ANSVAR MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, INCI- DENTA, SPECIELLA, FÖLJD- OCH/ELLER BEMÄRKNINGSVÄRDA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINSTER, GODKÄNNANDE, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM TheSoftware HAR BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR), I SIN FULLA UPPENBARELSE ENLIGT LAGEN FÖR: (A) ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, NÅGRA TJÄNSTER FRÅN TREDJE PARTS LEVERANTÖRER SOM DU KANSKE FÅR OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KANSKE ANSÖKER OM GENOM WEBBPLATSEN; (B) KOSTNADEN FÖR FÖRSKANSNING AV ERSÄTTNINGSGODS OCH TJÄNSTER SOM FRÄMMANDE, DATA, INFORMA- TION OCH/ELLER TJÄNSTER SOM HAR KÖPTS ELLER ERHÅLLITS FRÅN ELLER TRANSAKTIONER SOM HAR INGÅTTS GENOM WEBBPLATSEN; (C) OFÖRMÅGA ATT KVALIFICERA DIG FÖR TÄVLINGARNA, TJÄNSTERNA ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PARTS LEVERANTÖRER, ELLER NÅGON EFTERFÖLJANDE FÖRNEKELSE AV TJÄNSTER FRÅN SAMMA; (D) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL, ELLER ÄNDRING AV, DINA REGISTRERINGSUPPGIFTER; OCH (E) ANDRA ÄRENDEN SOM HAR ATT GÖRA MED OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, NÅGRA TJÄNSTER FRÅN TREDJE PARTS LEVERANTÖRER SOM DU KANSKE FÅR OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KANSKE ANSÖKER OM GENOM WEBBPLATSEN. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER FÖR ALLA ORSAKER TILL ÅTGÄRDER, I SAMLAD FORM, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL KONTRAKTSINTRÅNG, GARANTIBROTT, FÖRSEELSER, STRÄNGT ANSVAR, FÖRVRÄNGNINGAR OCH ALLA ANDRA SKADESTÅNDBROTT. DU FRIGÖR HÄRMED TheSoftware OCH ALLA TheSoftwares TREDJE PARTS LEVERANTÖRER FRÅN ALLA OCH ALLA SKYLDIGHETER, SKADOR OCH ANSPRÅK ÖVERSTIGANDE BEGRÄNSNINGEN SOM ANGES HÄRI. OM TILLGÄNGLIG LAG INTE TILLÅTER EN SÅDAN BEGRÄNSNING SKA TheSoftwares MAXIMÁLA ANSVAR MOT DIG UNDER ALLA OCH ALLA OMSTÄNDIGHETER VARA FEM HUNDRA DOLLAR ($ 500,00). UNDVIKANDET AV SKADOR SOM ANGES OVAN ÄR EN GRUNDLÄGGANDE DEL AV GRUNDERNA MELLAN DIG OCH TheSoftware. OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄV- LINGARNA, INNEHÅLLET, NÅGRA TJÄNSTER FRÅN TREDJE PARTS LEVERANTÖRER SOM DU KANSKE FÅR OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KANSKE ANSÖKER OM GENOM WEBBPLATSEN SKULLE INTE ERBUDAS TILL DIG UTAN SÅDANA BEGRÄNSNINGAR.

SKADESTÅNDSERSÄTTNING

Du samtycker till att skadestånda och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag, samt var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, samarbetspartners och/eller andra partners, oskadliga från alla krav, kostnader (inklusive skäliga advokatkostnader), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar som helst, som görs av en tredje part på grund av eller uppstått genom: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller din medverkan i någon tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) din överträdelse av någon annan individs och/eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i denna paragraf är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller dotterbolag, samt var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensinnehavare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter har rätt att hävda och verkställa dessa bestämmelser direkt mot dig på egen vägnar.

TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internet-webbplatser och/eller resurser, inklusive men inte begränsat till de ägda och drivna av tredje parts leverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du härmed att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser. Dessutom stöder TheSoftware inte, och är inte ansvarig eller ansvarig för, villkor, integritetspolicyer, innehåll, reklam, tjänster, produkter och/eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredje parts webbplatser eller resurser, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

SEKRETESSPOLICY/BESÖKARINFORMATION

Användning av webbplatsen, och allt kommentarer, återkoppling, information, registreringsdata och/eller material som du skickar in genom eller i samband med webbplatsen, omfattas av vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen, samt all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy, klicka här.

Varje försök av enskilda personer, oavsett om de är kunder hos TheSoftware eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på något annat sätt störa driften av webbplatsen, utgör brott mot både straff- och civilrätt och TheSoftware kommer att noggrant vidta alla åtgärder med avseende på detta mot varje individer eller enheter som bryter mot detta till fullo utsträckning tillåten enligt lag och rättvisa.

VAL AV LAGSTIFTNING/MÖTESPLATS

Eventuella tvister som uppstår i samband med eller i anslutning till Avtalet ska styras av och tolkas i enlighet med Estlands lagar (utan hänsyn till tillämpningen av konfliktregler). Ett beslut som meddelas ska vara slutgiltigt och bindande för parterna och en dom kan utfärdas därom i vilken behörig domstol som helst. Inget häri ska tolkas som att hindra någon part från att söka föreläggande främst för att skydda sina rättigheter i avvaktan på ett utslag i skiljeförfarandet. I den utsträckning som tillåts enligt lag samtycker du till att du inte kommer att väcka, gå med i eller delta i någon grupptalan angående någon anspråk, tvist eller kontrovers som du må ha mot TheSoftware. och var och en av deras ombud, samarbetspartners, dotterbolag, moderbolag, byråer och deras respektive medlemmar, officerare, direktörer, anställda och agenter. Du samtycker till att domstolen kan utfärda föreläggande för att stoppa en sådan stämning eller för att avlägsna dig som deltagare i rättegången. Du samtycker till att betala TheSoftwares advokatkostnader och rättegångskostnader för att TheSoftware ska kunna ansöka om sådant föreläggande. Avtalet utgör inte ett avstående av någon av dina rättigheter och påföljder att driva en enskild anspråk och inte som en grupptalan i ett bindande skiljeförfarande som anges ovan. Denna bestämmelse som förhindrar dig från att väcka, gå med i eller delta i grupptalan är ett oberoende avtal. Om någon del av Avtalet anses vara ogiltig eller otillämpbar, ska den delen tolkas i enlighet med tillämplig lag och de återstående delarna ska gälla i full kraft och effekt.