Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden. Om du väljer att inte längre ta emot några e-postmeddelanden kan du alltid avanmäla dig när som helst längst ner i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten för varje individ som besöker våra webbplatser. Denna sekretesspolicy ger meddelande om de normer och villkor enligt vilka Programvaran skyddar integriteten för information som lämnas av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Denna sekretesspolicy ger meddelande om våra insamlingspraxis av information och på vilket sätta din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så var vänlig och kolla tillbaka periodvis för att granska denna information.

A. Personligt Identifierbar Information:

Programvaran får vanligtvis specifik information om sina webbplatsbesökare endast när sådana uppgifter frivilligt lämnas, t.ex. när våra besökare begär information, köper eller registrerar sig för tjänster, öppnar en supportbegäran från kunder, lämnar in CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Självklart kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, t.ex. när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar ditt CV eller begär viss typ av information. När du ger personligt identifierbar information till Programvaran via en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall får du möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten att, enligt eget gottfinnande, skicka ut bulletiner och annan viktig information om dina Programvarutjänster. Om inga instruktioner ges av dig kan Programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvarugruppen, auktoriserade agenter för Programvaran och andra varu- och tjänsteleverantörer som Programvaran har relationer till och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exemplen i dessa material ska inte tas som ett löfte eller garanti om inkomster. Inkomstmöjligheten beror helt på personen som använder vår produkt, idéer, tekniker och ansträngningar som läggs ner. Vi hävdar inte att detta är en “blir rik snabbt-plan”, och det bör inte heller ses som sådant.

B. Icke-personligt identifierbar (generisk) information:

Generellt sett samlar programvaran in viss generisk information automatiskt. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om internetadressen tilldelad din dator, antalet och frekvensen av besökare och de webbplatser som besöks med programvaran. Programvaran samlar in denna information för att bestämma behoven av kundservice och webbplatsen. Vi gör detta genom att använda vissa tekniker, inklusive ‘cookies’ (en teknik som kan användas för att tillhandahålla besökaren anpassad information om programvarutjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personidentifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare för att meddela dig när du tar emot en cookie och du kan avvisa den.

C. Din webbplats med programvara, server, anslagstavlor, forum, tredjepartswebbplatser:

Information som du avslöjar på en offentlig plats, inklusive på någon anslagstavla, chatt-rum eller webbplats som The Software kan vara värd för dig som en del av dina The Software-tjänster, är tillgänglig för alla andra som besöker den platsen. The Software kan inte skydda någon information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller The Softwares webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter orelaterade till The Software. The Software kan inte skydda någon information som du kan avslöja på dessa webbplatser och rekommenderar att du granskar sekretesspolicyn för de webbplatser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Trots det ovanstående och i enlighet med tillämpliga lagar samarbetar programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i varje utredning relaterad till innehållet (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som överförs till programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter hos någon användare av tjänsten och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina immateriella rättigheter. För att genomföra samarbetet och vidta åtgärderna kan det krävas att programvaran avslöjar personligt identifierbar information i enlighet med tillämpliga lagar. Dessutom kan programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av alla slag för att uppfylla lagar, förordningar eller regeringsbegäran, om sådan offentliggörande är nödvändigt eller lämpligt för att driva programvaran eller skydda rättigheterna eller egendomen hos programvaran eller andra. I samband med eventuell försäljning eller överföring av något intresse i programvaran och programvaran och andra webbplatser som ägs av företaget förbehåller sig programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information du lämnade till programvaran) till en tredje part som fokuserar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller tjänster, och som godtar att vara programvarans efterträdare i fråga om underhåll och skydd av information som samlats in och hanteras av programvaran och som godtar skyldigheterna i denna policy.