Programske STRANI POGOJI UPORABE POMEMBNO – PROSIMO, PREBERI

Zahvaljujemo se vam, da ste obiskali spletno stran (v nadaljevanju “spletna stran”), na kateri ste našli povezavo do teh Pogojev uporabe (v nadaljevanju “spletna stran”). Spletna stran je spletica podjetja TheSoftware (v nadaljevanju “TheSoftware”, “mi” in “nas”). Strinjate se, da ste zavezani s temi Programskimi pogoji uporabe spletne strani TheSoftware (v nadaljevanju “Pogoji uporabe”) v celoti, ko: (a) dostopate do Spletne strani; (b) se prijavite na bilten ali se naročite na seznam za pošiljanje ali zahtevate informacije prek Spletne strani (v nadaljevanju “Naročniške storitve”); (c) se prijavite za sodelovanje v promocijah, tekmovanjih in/ali nagradnih igrah, ki jih ponuja TheSoftware od časa do časa (v nadaljevanju “Tekmovanje”); (d) se pridružite ali poskusite se pridružiti partnerskemu programu ali drugi članstveni organizaciji, ki je predstavljena na Spletni strani (v nadaljevanju “Članske storitve”); in/ali (e) naročite izdelek in/ali storitev prek Spletne strani (v nadaljevanju “Prodajne storitve in skupaj z Naročniškimi storitvami in Članskimi storitvami, “Storitve”). Politika zasebnosti TheSoftware (v nadaljevanju “Politika zasebnosti”), uradna pravila Tekmovanja, TheSoftware Pogodba/-e o prodaji (v nadaljevanju “Prodajna pogodba/-e”), TheSoftware Pogodba/-e o članstvu (v nadaljevanju “Članska pogodba/-e”), pa tudi vsa druga operativna pravila, politike, ceniki in drugi dopolnilni pogoji in dokumenti, ki se lahko objavijo od časa do časa, so izrecno vključeni v te Pogoje uporabe (v nadaljevanju “Pogodba”). Prosimo, natančno preglejte celotne pogoje Pogodbe. Če se s Pogodbo ne strinjate v celoti, niste pooblaščeni za uporabo Storitev in/ali Spletne strani na noben način.

TheSoftware IZRECNO ZAVRAČA DOSTOP DO SPLETNE STRANI IN/ALI STORITVE KATERE KOLI POSAMEZNE OSEBE, KI JO POKRIVA ZAKON O ZAŠČITI SPLETNO OBJAVLJENIH OSEBNIH PODATKOV OTROK IZ LETA 1998, KOT JE SPREMENJEN (v nadaljevanju “COPPA”). TheSoftware SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA OMEJI DOSTOP DO STORITEV IN/ALI SPLETNE STRANI KATERI KOLI POSAMEZNI OSEBI PO SVOJI LASTNI IZBIRI IN IZKLJUČNI DISKRECIJI.

OBSEG IN SPREMEMBA POGODBE

Strinjate se z določbami in pogoji, navedenimi v Pogodbi z uporabo spletne strani. Pogodba predstavlja celotno in edino pogodbo med vami in TheSoftware v zvezi z uporabo spletne strani in nadomešča vse predhodne ali istočasne pogodbe, predstavitve, garancije in/ali sporazumevanja v zvezi s spletno stranjo. Pogodbo lahko od časa do časa spreminjamo po lastni presoji in brez posebnega obvestila vam. Najnovejša Pogodba bo objavljena na spletni strani in pred uporabo spletne strani jo morate pregledati. Z nadaljnjo uporabo spletne strani in/ali Storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje in določbe iz Pogodbe, ki so veljavni ob tistem času. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTJEVE

Spletna stran in Storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklepajo pravno zavezujoče pogodbe v skladu s pravom. Spletna stran in Storitve niso namenjene uporabi posameznikom, mlajšim od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, vam ni dovoljeno uporabljati in/ali dostopati do Spletne strani in/ali Storitev.

OPIS STORITEV

Naročniške storitve

Pod pogoji in določili Sporazuma se lahko z registracijo na spletnem mestu in s pridobitvijo odobritve s strani TheSoftware pridobite ali poskusite pridobiti plačane ali brezplačne naročniške storitve. Naročniške storitve vam bodo omogočile prejemanje e-pošte, besedila in drugih gradiv (“Naročniška vsebina“), ki so relevantni za spletno trženje, ki ga zagotavlja TheSoftware in njegovi partnerji tretjih oseb (“Ponudniki tretjih oseb”). Če želite prenehati prejemati Naročniško vsebino, nam preprosto pošljite e-pošto na naslov [email protected]. Naročniška vsebina vsebuje komentarje, mnenja in/ali druga gradiva, ki jih zagotavljajo TheSoftware in Ponudniki tretjih oseb, na katera se ni nujno zanesti. Pri uporabi Naročniške vsebine in/ali Naročniških storitev uporabljajte previdnost, zdravo pamet in varnost. Strinjate se, da TheSoftware nima nobenih obveznosti in ne nosi nikakršnih odgovornosti do vas v zvezi s tovrstno Naročniško vsebino. TheSoftware ne zagotavlja ali jamči, da je Naročniška vsebina, ki je na voljo v okviru Naročniških storitev, natančna, popolna ali primerna. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren ali odškodninsko odgovoren na noben način za vašo nesposobnost uporabe Naročniških storitev in/ali Naročniške vsebine. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ne bo odškodninsko odgovoren vam, končnim uporabnikom ali tretjim osebam za noben zahtevek v zvezi z nobeno od Naročniških storitev.

Članstvo storitve

Pod pogoji in določili Sporazuma in Sporazuma o članstvu se lahko z registracijo na spletnem mestu, strinjanjem s Sporazumom o članstvu in s pridobitvijo odobritve s strani TheSoftware pridobite ali poskusite pridobiti plačano ali brezplačno članstvo v enem od različnih programov članstva, ki jih ponuja MTS Advertise OU. Za kopijo Sporazuma o članstvu obiščite spletno mesto določenega članstva. Programi članstva TheSoftware vam bodo omogočili dostop do vsebin, besedil in drugih gradiv (“Vsebinsko gradivo“ in skupaj z Naročniško vsebino, “Vsebina“), ki jih zagotavlja TheSoftware in določeni Ponudniki tretjih oseb, namenjeni pomaganju članom pri njihovih spletnih trženjskih podvigih. Vsebinsko gradivo za člane vsebuje komentarje, mnenja in druge gradbe, ki jih zagotavljajo TheSoftware in Ponudniki tretjih oseb, na katere se ni nujno zanesti. Pri uporabi Vsebinskega gradiva in/ali Članstvenih storitev uporabljajte previdnost, zdravo pamet in varnost. Strinjate se, da TheSoftware nima nobenih obveznosti in ne nosi nikakršnih odgovornosti do vas v zvezi s tovrstnim Članskim gradivom. TheSoftware ne zagotavlja ali jamči, da je Vsebinsko gradivo, ki je na voljo v okviru Članskih storitev, natančno, popolno ali primerno. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren ali odškodninsko odgovoren na noben način za vašo nesposobnost uporabe Članskih storitev in/ali Članskega gradiva. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ne bo odškodninsko odgovoren vam, končnim uporabnikom ali tretjim osebam za noben zahtevek v zvezi z nobeno od Članskih storitev.

Prodajalec storitve

Z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za naročilo lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletnega mesta. Izdelki in/ali storitve, predstavljeni na spletnem mestu, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji izdelkov tretjih oseb. TheSoftware ne zagotavlja ali jamči, da so opisi takih izdelkov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren ali odškodninsko odgovoren na noben način za vašo nesposobnost pridobitve izdelkov in/ali storitev s spletnega mesta ali za kakršen koli spor s prodajalcem, distributerjem in končnimi potrošniki. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ne bo odškodninsko odgovoren vam ali kateri koli tretji osebi za noben zahtevek v zvezi z nobenim od izdelkov in/ali storitev, ki jih ponuja spletno mesto.

Splošno

Informacije, ki jih morate zagotoviti v povezavi z registracijo za storitve, lahko vključujejo, med drugim, nekatere ali vse naslednje: (a) vaše polno ime; (b) ime podjetja; (c) e-poštni naslov; (d) naslov za pošiljanje (in plačilni naslov, če je drugačen); (e) številka domačega telefona; (f) številka službenega telefona; (g) telefaks številka; (h) podatki o kreditni kartici in/ali (i) kateri koli drugi podatki, ki jih zahteva ustrezni obrazec za registracijo storitve (“Podatki o registraciji storitve”). Strinjate se, da boste zagotovili resnične, natančne, aktualne in popolne podatke za registracijo storitve. Programska oprema ima pravico zavrniti kateri koli podatke za registracijo storitve, če se ugotovi, v izključni presoji Programske opreme, da: (i) kršite kateri koli del Pogodbe; in/ali (ii) Podatki o registraciji storitve, ki ste jih posredovali, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali na drug način nesprejemljivi. Programska oprema lahko kadar koli po lastni presoji spremeni kriterije registracijskih podatkov.

Razen če ni izrecno drugače navedeno, bodo prihodnje ponudbe, ki vam bodo na voljo na spletnem mestu in ki povečujejo ali izboljšujejo trenutne funkcije spletnega mesta, predmet te pogodbe. Razumete in se strinjate, da Programska oprema ni odgovorna ali odgovorna na noben način za vašo nesposobnost uporabe in/ali kvalifikacije za storitve. Razumete in se strinjate, da Programska oprema ne bo odgovorna vam ali tretji osebi za vsako spremembo, prekinitev ali opustitev katerekoli storitve ali drugega izdelka, storitve ali promocije, ki jih ponuja Programska oprema in/ali kateri koli tretji ponudnik. Če MTS Advertise OU prekine pogodbo in/ali katerekoli storitve iz katerega koli razloga, MTS Advertise OU nima nobene odgovornosti ali odgovornosti do vas. Razumete in se strinjate, da je vaša edina pravica in sredstvo zavrnitev uporabe spletnega mesta v zvezi z vsakim sporom, ki ga imate s Programska oprema.

TEKMOVANJA

Od časa do časa TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko končnic. S pravilnimi in natančnimi informacijami v povezavi s prijavno obrazcem za udeležbo v ustrezni končnici ter s soglasjem k uradnim pravilom tekmovanja za vsako končnico, se lahko prijavite in sodelujete ter imate priložnost za osvojitev promocijskih nagrad, ki se ponujajo prek vsake končnice. Za sodelovanje v končnicah, prikazanih na spletnem mestu, morate najprej v celoti izpolniti ustrezen prijavni obrazec. Strinjate se, da boste zagotovili pravilne, natančne, trenutne in celovite podatke za registracijo v končnicah. TheSoftware si pridržuje pravico, da zavrne kakršne koli podatke za registracijo v končnicah, če se ugotovi, da: (i) ste v kršitvi katerega koli dela sporazuma; in/ali (ii) podatki za registracijo v končnicah, ki ste jih zagotovili, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali drugače nesprejemljivi. TheSoftware lahko kadar koli po lastni presoji spremeni merila za registracijske podatke.

DOVOLJENJE ZA UPORABO LICENSENCE

Kot uporabnik spletne strani vam je dodeljeno neizključno, neprenosljivo, odvzdržno in omejeno dovoljenje za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in pripadajočega gradiva v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadar koli prekine to dovoljenje iz katerega koli razloga. Spletno mesto in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno, nekomercialno uporabo. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za iskanje informacij, elektronski ali mehanski. Spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerega koli njenega dela ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najemati, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, inženirsko preučevati, prenašati ali prenesti. Programska oprema si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno dodeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, ki bi motila ali poskušala motiti pravilno delovanje spletnega mesta. Ne smete izvajati nobenih dejanj, ki bi preobremenila infrastrukturo TheSoftware na nesorazmeren ali nesorazmerno velik način. Vaša pravica do uporabe spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

LASTNIŠKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, sestavljanje, magnetni prevod, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščitene z veljavnimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastniškimi (vključno z intelektualno lastnino) pravicami. Prepovedano je kopiranje, redistribucija, objava ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistemska pridobitev gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali kakršno koli drugo obliko ščetkanja ali ekstrakcije podatkov z namenom ustvarjanja ali sestavljanja, neposredno ali posredno, zbirke, sestavljanja, podatkovne zbirke ali imenika brez pisnega dovoljenja TheSoftware je prepovedana. Ne pridobite lastniških pravic do katere koli vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ogledanih na ali preko spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Objava informacij ali materiala na spletnem mestu ali preko storitev s strani TheSoftware ne pomeni odrekanja katere koli pravice na te informacije in/ali materiale. Ime in logotip TheSoftware ter vsa povezana grafika, ikone in storitvena imena so blagovne znamke TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletnem mestu ali preko storitev, so last njihovih lastnikov. Prepovedana je uporaba katere koli blagovne znamke brez izrecnega pisnega dovoljenja upravičenega lastnika.

HIPERPOVEZAVANJE NA SPLETNO STRAN, SOBRANDIRANJE, “VGRADNJA” IN/ALI SKLOPAVANJE NA SPLETNO STRAN JE PREPOVEDANO

Razen če izrecno pooblasti TheSoftware, ni dovoljeno nikomur povezovati spletne strani ali delov le-te (vključno, a ne omejeno na logotipe, zaščitene znamke, blagovno znamko ali avtorsko gradivo) na svojo spletno stran ali spletno prizorišče iz kakršnega koli razloga. Dodatno je „vgradnja” spletne strani in/ali sklicevanje na URL naslov (URL) spletne strani v kakršnem koli komercialnem ali nekomercialnem mediju brez prejšnjega izrecnega pisnega dovoljenja TheSoftware strogo prepovedano. Izrecno se strinjate s spletom, da boste odstranili ali prenehali uporabljati kakršne koli takšne vsebine ali dejavnosti. Izjavljate, da boste odgovorni za vse morebitne s tem povezane škode.

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji uredimo in/ali izbrišemo katerikoli dokumente, informacije ali drugo vsebino, ki se pojavlja na spletni strani.

OPOZORILO

Spletna stran, storitve, tekmovanja, vsebina, morebitni izdelki tretjih oseb, ki jih lahko prejmete od enega od naših ponudnikov tretjih oseb, in/ali druge izdelke in/ali storitve, ki jih lahko naročite prek spletne strani, vam je zagotovljeno ‘KOT TAKO’ IN ‘KOT SO NA VOLJO’ in vse izrecne in predpisane garancije so izključene v največjem dovoljenem obsegu v skladu z veljavno zakonodajo (vključno, vendar ne omejeno na izključitev garancije glede tržne vrednosti, nekršitve intelektualne lastnine in/ali primerne uporabe). Zlasti, vendar ne kot omejitev, TheSoftware NE DAJE NOBENE GARANCIJE, DA: (A) SPLETNA STRAN, STORITVE, TEKMOVANJA, VSEBINA, MOREBITNI IZDELKI TRETJIH OSEB, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENEGA OD NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH OSEB, IN/ALI DRUGE IZDELKE IN/ALI STORITVE, KI JIH LAHKO NAROČITE PREK SPLETNE STRANI, USTREZAJO VAŠIM POTREBAM; (B) SPLETNA STRAN, STORITVE, TEKMOVANJA, VSEBINA, MOREBITNI IZDELKI TRETJIH OSEB, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENEGA OD NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH OSEB, IN/ALI DRUGE IZDELKE IN/ALI STORITVE, KI JIH LAHKO NAROČITE PREK SPLETNE STRANI, BODO NEPREKINJENE, PRAVOČASNE, VARNE ALI BREZ NAPAK; (C) BOSTE IZPOLNJEVALI ZAHTENE POGOJE ZA TEKMOVANJA IN/ALI STORITVE; ALI (D) BODO REZULTATI, KI JIH LAHKO DOBITE Z UPORABO SPLETNE STRANI, STORITEV, TEKMOVANJ, VSEBINE, MOREBITNIH IZDELKOV TRETJIH OSEB, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENEGA OD NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH OSEB, IN/ALI DRUGIH IZDELKOV IN/ALI STORITEV, KI JIH LAHKO NAROČITE PREK SPLETNE STRANI, TOČNI ALI ZANESLJIVI. SPLETNA STRAN, STORITVE, TEKMOVANJA, VSEBINA, MOREBITNI IZDELKI TRETJIH OSEB, KI JIH LAHKO PREJMETE OD ENEGA OD NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIH OSEB, IN/ALI DRUGE IZDELKE IN/ALI STORITVE, KI JIH LAHKO NAROČITE PREK SPLETNE STRANI, LAHKO VSEBUJEJO NAPAKE, POMANJKLJIVOSTI, TEŽAVE ALI OMEJITVE. NE BOMO ODGOVORNI ZA RAZPOLOŽLJIVOST PODLAGNOVE INTERNETNE POVEZAVE, POVEZANE S SPLETNO STRANJO. NOBEN NASVET ALI INFORMACIJA, NE GLEDE NA TO, ALI STA USTNA ALI PISNA, KI JIH DOBITE OD TheSoftware, KATERO KOLI OD NJEGOVIH PONUDNIKOV TRETJIH OSEB ALI KAKORKOLI DRUGAČE PREK SPLETNE STRANI, NE BO USTVARILA KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, KI NI IZRECNO NAVEDENA V POGODBI.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, POVZROČENO S PRENOSOM

Obiskovalci prenašajo informacije s spletnega mesta na lastno odgovornost. Programska oprema ne daje nobene garancije, da so ti prenosi brez okvarjenih računalniških kod, vključno z virusi in črvi.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

IZRECNO RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA SOFTWARE NE BO ODGOVOREN VAM ALI KAKRŠNEMUKOLI TRETJEMU OSEBKU ZA KATEREKOLI NEPOSREDNE, POSREDNE, PRIMERNE, IZJEMNE, KONKURENČNE IN/ALI PRIMERJALNE ŠKODE, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO, ZA ŠKODO IZGUBE DOBIČKA, DOBRE VOLJE, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGIH NEFIZIČNIH IZGUB (TUDI, ČE JE SOFTWARE BIL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE), V VSEJ MERI, DOVOLJENI S PRAVOM: (A) UPORABE ALI NEZMOGLJIVOSTI UPORABE SPLETNE STRANI, STORITEV, TEKMOVANJ, VSEBINE, KAKRŠNIHKOLI IZDELKOV TRETJIH OSEB, KI JIH LAHKO PREJMETE OD NAŠE TRETJE OSEBE ALI KAKRŠNIHKOLI DRUGIH PROIZVODOV IN/ALI STORITEV, KI JIH LAHKO PONUJATE PREKO SPLETNE STRANI; (B) STROŠEK NABAVE NADOMESTNIH BLAGOV IN STORITEV, KI IZHAJAJO IZ KAKRŠNIHKOLI BLAGOV, PODATKOV, INFORMACIJ IN/ALI STORITEV, KI SO JIH KUPILI ALI PRIDOBILI IZ SPLETNE STRANI; (C) NEUSPEH PRIDOBITVE KAKRŠNIHKOLI IZDELKOV TRETJIH OSEB IZ NAŠIH TRETJIH OSEB ALI KAKRŠNE KOLI KASNEJŠE ZAVRŽENOSTI ISTEH; (D) NEUPRAVIČEN DOSTOP ALI SPREMEMBO REGISTRACIJSKIH PODATKOV; IN (E) KATERIKOLI DRUGI POSTOPEK, KI SE NANAŠA NA NEZMOŽKE UPORABE SPLETNE STRANI, STORITEV, TEKMOVANJ, VSEBINE, KAKRŠNIHKOLI IZDELKOV TRETJIH OSEB, KI JIH LAHKO PREJMETE OD NAŠE TRETJE OSEBE ALI KAKRŠNIHKOLI DRUGIH PROIZVODOV IN/ALI STORITEV, KI JIH LAHKO PONUJATE PREKO SPLETNE STRANI. TA OMEJITEV VELJA ZA VSE VZROKE UKREPA, SKUPAJ Z, VENDAR NE OMEJENO NA KRŠITEV POGODB, KRŠITEV JAMSTEV, MALOMARNOST, STROGO ODGOVORNOST, ZAVAJANJA IN VSEH DRUGIH OBTOŽB. S TEM ODPUSTITELJEM OBLJUBLJATE SOFTWARE IN VSE NAŠE TRETJE OSEBE IZ KAKRŠNIH KOLI OBVEZNOSTI, ODGOVORNOSTI IN ZAHTEVKA, KI PRESEGAJO OMEJITEV, NAVEDENE V TEM BESEDILU. ČE ZAKON NE DOVOLJUJE TE OMEJITVE, JE NAJVIŠJA ODGOVORNOST SOFTWARE ZA VAS V VSEH OKOLIŠČINAH PETSTOT DOLARJEV ($ 500.00). ZANIKANJE ŠKODE, DODANEGA ZGORAJ, JE TEMELJNO ELEMENTO POSLA MED VAMI IN SOFTWAREOM. NEZMOŽNOST UPORABE SPLETNE STRANI, STORITEV, TEKMOVANJ, VSEBINE, KAKRŠNIHKOLI IZDELKOV TRETJIH OSEB, KI JIH LAHKO PREJMETE OD NAŠE TRETJE OSEBE ALI KAKRŠNIH KOLI DRUGIH PROIZVODOV IN/ALI STORITEV, KI JIH LAHKO PONUJATES PREKO SPLETNE STRANI VAM NE BI BILA NA VOLJO BREZ TAKIH OMEJITEV.

ODŠKODNINA

Soglašate, da boste povrnili škodo in da boste družbo TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in podjetij, ter vsakega od njihovih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, soznamoževalcev in/ali drugih partnerjev branili pred vsakimi tožbami, stroški (vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji), škodami, tožbami, stroški, zahtevki in/ali sodbami, ki bi jih lahko zahtevala katera koli tretja oseba zaradi vaše uporabe Spletnega mesta, Storitev, Vsebine in/ali sodelovanja v katerem koli tekmovanju; (b) kršitve te pogodbe in/ali (c) kršitve pravic drugega posameznika in/ali pravnega subjekta. Določbe tega odstavka so v prid družbi TheSoftware, vsakemu od njihovih staršev, podružnic in/ali podjetij, ter vsakemu od njihovih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licencarjev, dobaviteljev in/ali odvetnikov. Vsak posameznik in pravni subjekt ima pravico, da te določbe uveljavlja in izvršuje neposredno proti vam v svojem imenu.

Spletna stran tretjih oseb

Spletna stran lahko ponuja povezave in/ali vas napoti na druge internetne strani in/ali vire, vključno, vendar ne omejeno na tiste, ki so v lasti in delujejo s strani ponudnikov tretjih oseb. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi in/ali viri tretjih oseb, se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih strani in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne podpira in ni odgovoren ali odškodninsko odgovoren za pogoje uporabe, pravilnike o zasebnosti, vsebine, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na takšnih spletnih straneh ali virih, ali za morebitno nastalo škodo in/ali izgube.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Uporaba spletnega mesta in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij o obiskovalcih in/ali gradiv, ki jih pošljete preko spletnega mesta ali v povezavi z njim, je predmet naše politike zasebnosti. Pridržujemo si pravico uporabljati vse informacije glede vaše uporabe spletnega mesta in vseh drugih osebnih podatkov, ki jih posredujete, v skladu s pogoji naše politike zasebnosti. Politiko zasebnosti si lahko ogledate s klikom tukaj.

Kateri koli poskus katere koli osebe, bodisi da gre za stranko TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel, vandaliziral, in/ali kako drugače vplival na delovanje spletnega mesta, je kršitev kazenskega in civilnega prava. TheSoftware bo skrbno zasledoval vse pravne ukrepe v zvezi s tem proti kakršni koli kršiteljski osebi ali subjektu v celoti v skladu z veljavno zakonodajo in pravičnostjo.

IZBIRA PRAVA/LOKACIJE

Vse spore, ki izhajajo iz ali so povezani z Dogovorom, urejajo in razlagajo zakoni Estonije (brez upoštevanja načel kolizijskega prava). Vsaka dodelitev sprejete nagrade je končna in končna za stranke, na katero je mogoče vnesti sodno odločbo na katerem koli ustrezno pristojnem sodišču. Nič tu ne sme biti razumljeno kot ovira, da katerakoli stranka ne bi iskala začasne odredbe za zaščito svojih pravic v času postopka v arbitraži. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, se strinjate, da ne boste sodelovali v kolektivnih tožbah kot tožnik, oziroma se jim pridružili ali v njih sodelovali v zvezi s kakršno koli zahtevo, sporom ali kontroverzo, ki jo lahko imate proti TheSoftware in njihovim zakonitim zastopnikom, podružnicam, hčerinskim družbam, staršem, agencijam in njihovim članom, uradnikom, direktorjem, zaposlenim in agentom. Strinjate se z izdajo začasnih odredb za prekinitev takšne tožbe ali odstranitve vas kot udeleženca v postopku. Strinjate se, da boste plačali odvetniške stroške in sodne stroške, ki jih TheSoftware pretrpi pri iskanju takšnih olajšav. Dogovor ne pomeni odrekanja nobenemu od vaših pravic in pravnih sredstev za uveljavljanje zahtevka posamično in ne kot kolektivne tožbe v vezu z arbitražo, kot je določeno zgoraj. Ta določba, ki vam preprečuje vložitev, pridružitev ali sodelovanje v kolektivnih tožbah, je samostojen dogovor. Če bi bil katerikoli del Dogovora razglašen za neveljaven ali neizvršljiv, se ta del razlaga v skladu z veljavno zakonodajo, medtem ko ostali deli ostanejo v polni veljavi in učinku.