Termeni de utilizare a site-ului Software IMPORTANT – VA RUGĂM SĂ CITIȚI

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul web („Site-ul”) pe care ați găsit legătura către acești termeni de utilizare („Site-ul”). Site-ul este o proprietate pe internet a Software. (menționată în mod colectiv ca „Software”, „noi” și „ne”). Sunteți de acord să fiți obligat de acești termeni de utilizare ai site-ului Software („Termenii de utilizare”), în întregime, atunci când: (a) accesați Site-ul; (b) vă înregistrați pentru un buletin informativ sau vă abonați la o listă de corespondență sau solicitați informații prin intermediul Site-ului („Serviciile de abonament”); (c) vă înregistrați pentru a participa la promoții, concursuri și/sau tombole oferite de Software din când în când (fiecare, un „Concurs”); (d) vă alăturați sau încercați să vă alăturați unui program afiliat sau altor organizații de membru prezentate pe Site („Serviciile de membru”); și/sau (e) comandați un produs și/sau un serviciu prin intermediul Site-ului („Serviciile vânzătorului, și împreună cu Serviciile de abonament și Serviciile de membru, „Serviciile”). Politica de confidențialitate a Software („Politica de confidențialitate”), regulile oficiale ale concursului aplicabile fiecărui concurs, acordurile de achiziție ale Software („Acordul de achiziție”), Acordurile de membru ale Software („Acordul de membru”), precum și orice alte reguli de funcționare, politici, programe de preț și alte termeni și condiții sau documente suplimentare care pot fi publicate din când în când, sunt expres incorporate prin referință aici (împreună, „Acordul”). Vă rugăm să parcurgeți cu atenție termenii completi ai Acordului. Dacă nu sunteți de acord cu Acordul în întregime, nu aveți autorizația de a utiliza Serviciile și/sau Site-ul în niciun mod sau formă.

Software NEAGĂ ÎN MOD SPECIAL ACCESUL LA SITE ȘI/SAU SERVICII DE CĂTRE ORICE PERSOANĂ CARE ESTE ACOPERITĂ DE ACTUL DE PROTECȚIE A CONFIDENȚIALITĂȚII ONLINE A COPIILOR DIN 1998, AȘA CUM ESTE MODIFICATĂ („COPPA”). Software RESPECTĂ DREPTUL DE A INTERZICE ACCESUL LA SERVICII ȘI/SAU SITE-UL ORICĂREI PERSOANE, ÎN PROPRIA DISCREȚIE ȘI EXCLUSIVĂ.

DOMENIU DE APLICARE ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile enumerate în Acord cu privire la utilizarea Site-ului. Acordul constituie singurul și întregul acord între dumneavoastră și Software cu privire la utilizarea Site-ului și înlocuiește toate acordurile anterioare sau contemporane, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile cu privire la Site. Putem modifica Acordul din când în când, în discreția noastră, fără o notificare specifică către dumneavoastră. Ultimul Acord va fi afișat pe Site, iar dumneavoastră ar trebui să parcurgeți Acordul înainte de a utiliza Site-ul. Prin utilizarea continuă a Site-ului și/sau Serviciilor, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acord, care au efect la momentul respectiv. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Site-ul și Serviciile sunt disponibile numai persoanelor care pot încheia contracte cu caracter obligatoriu în conformitate cu legea aplicabilă. Site-ul și Serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți vârsta sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa Site-ul și/sau Serviciile..

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii de abonament

În conformitate cu termenii și condițiile Acordului, prin înregistrarea pe site și obținerea aprobării de la TheSoftware, puteți obține, sau încerca să obțineți, în schimbul unei taxe sau în mod gratuit, Servicii de abonament. Serviciile de abonament vă vor oferi conținut de e-mail, texte și alte materiale („Conținutul de abonament”) relevante pentru marketingul online furnizat de TheSoftware și partenerii săi terți („Furnizorii de terțe părți”). Dacă doriți să întrerupeți primirea Conținutului de abonament, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la [email protected]. Conținutul de abonament conține comentarii, opinii și/sau alte materiale furnizate de către TheSoftware și Furnizorii de terțe părți, și nu trebuie neapărat să vă bazați pe acestea. Vă rugăm să fiți prudenți, să folosiți bunul simț și să fiți în siguranță când utilizați Conținutul de abonament și/sau Serviciile de abonament. Sunteți de acord că TheSoftware nu are nicio obligație și nu suportă nicio răspundere față de dvs. în legătură cu astfel de Conținut de abonament. TheSoftware nu garantează că Conținutul de abonament oferit în legătură cu Serviciile de abonament este exact, complet sau adecvat. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a utiliza Serviciile de abonament și/sau Conținutul de abonament. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dvs., utilizatorii finali sau a treia persoană pentru nicio cerere legată de serviciile de abonament.

Servicii de membru

În conformitate cu termenii și condițiile Acordului și ale Acordului de membru, prin înregistrarea pe site, acceptarea Acordului de membru și obținerea aprobării de la TheSoftware, puteți obține, sau încerca să obțineți, în schimbul unei taxe sau în mod gratuit, o membri în unul dintre programele de membru oferite de MTS Advertise OU. Pentru o copie a Acordului de membru, vă rugăm să vizitați site-ul pentru membrul specific. Programele de membru TheSoftware vă vor permite să accesați conținut, texte și alte materiale („Conținutul membrului” și împreună cu Conținutul de abonament, „Conținutul”) furnizate de TheSoftware și anumite Furnizori de terțe părți, concepute pentru a ajuta membrii în activitățile lor de marketing online. Conținutul membrului conține comentarii, opinii și alte materiale furnizate de către TheSoftware și furnizori de terțe părți, și nu trebuie neapărat să vă bazați pe acestea. Vă rugăm să fiți prudenți, să folosiți bunul simț și să fiți în siguranță când utilizați Conținutul membrului și/sau Serviciile de membru. Sunteți de acord că TheSoftware nu are nicio obligație și nu suportă nicio răspundere față de dvs. în legătură cu astfel de Conținut de membru. TheSoftware nu garantează că Conținutul membru pus la dispoziție în legătură cu Serviciile de membru este exact, complet sau adecvat. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a utiliza Serviciile de membru și/sau Conținutul membrului. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dvs., utilizatorii finali sau a treia persoană pentru nicio cerere legată de serviciile de membru.

Servicii ale furnizorilor

Completând formularele de comandă aplicabile, puteți obține, sau încerca să obțineți, anumite produse și/sau servicii de pe site. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site pot conține descrieri furnizate direct de către producătorii sau distribuitorii terți ai acelor articole. TheSoftware nu garantează că descrierile acestor articole sunt exacte sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a obține produse și/sau servicii de pe site sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul sau consumatorii finali ai produselor. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice terță persoană pentru nicio cerere legată de produsele și/sau serviciile oferite pe site.

General

Informațiile pe care trebuie să le furnizați în legătură cu înregistrarea pentru Servicii pot include, fără limitare, unele sau toate următoarele: (a) numele complet; (b) numele companiei; (c) adresa de e-mail; (d) adresa de corespondență (și adresa de facturare în cazul în care este diferită); (e) numărul de telefon acasă; (f) numărul de telefon de lucru; (g) numărul de fax; (h) informații despre cartea de credit; și/sau (i) orice alte informații solicitate în formularul de înregistrare aplicabil („Date de înregistrare la serviciu”). Vă angajați să furnizați Date de înregistrare la serviciu adevărate, exacte, actuale și complete. Software-ul are dreptul să respingă orice Date de înregistrare la serviciu unde se constată, în exclusivitatea și discreția absolută a Software-ului, că: (i) încălcați oricare parte a Acordului; și/sau (ii) Datele de înregistrare la serviciu pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicat sau în alt mod inacceptabile. Software-ul poate schimba în orice moment criteriile de date de înregistrare, în discutia sa exclusivă.

Cu excepția cazului în care se menționează în mod explicit altfel, orice ofertă (uri) viitoare puse la dispoziție pe site care completează (sau îmbunătățesc în orice alt mod) caracteristicile actuale ale site-ului sunt supuse Acordului. Înțelegeți și sunteți de acord că Software-ul nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a utiliza și/sau de a califica pentru Servicii. Înțelegeți și sunteți de acord că Software-ul nu va fi răspunzător în fața dvs. sau a oricărui terț pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a oricărui Serviciu sau a altui produs, serviciu sau promoție oferită de Software și/sau de oricare dintre furnizorii săi terți. Dacă MTS Advertise OU încheie Acordul și/sau oricare Servicii din orice motiv, MTS Advertise OU nu va avea nicio răspundere sau responsabilitate în fața dvs. Înțelegeți și sunteți de acord că refuzul de a utiliza site-ul este dreptul și soluția dvs. exclusivă în ceea ce privește orice dispută pe care o puteți avea cu Software-ul.

CONCURSURI

Din când în când, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul concursurilor. Prin furnizarea de informații veridice și corecte în legătură cu formularul de înregistrare aplicabil concursului și prin acceptarea Regulamentului Oficial al concursului aplicabil fiecărui concurs, puteți participa pentru a avea șansa de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a participa la concursurile prezentate pe site, trebuie să completați în mod corespunzător formularul de înregistrare aplicabil. Vă angajați să furnizați date veridice, precise, actuale și complete de înregistrare la concurs. TheSoftware își rezervă dreptul de a respinge orice date de înregistrare la concurs în cazul în care se constată, în discreția sa exclusivă, că: (i) ați încălcat orice parte a Acordului; și/sau (ii) datele de înregistrare la concurs furnizate de dvs. sunt incomplete, frauduloase, duplicat sau altfel inacceptabile. TheSoftware poate modifica criteriile de înregistrare la concurs în orice moment, în discreția sa exclusivă.

CONCEDIU DE LICENȚĂ

Ca utilizator al Website-ului, ți se acordă o licență non-exclusivă, neretroactivă și limitată pentru a avea acces și a utiliza Website-ul, conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. Software-ul poate rezilia această licență în orice moment, din orice motiv. Poți utiliza Website-ul și conținutul pe un singur calculator în scop personal, non-comercial. Nicio parte a Website-ului, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată într-un sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu poți utiliza, copia, emula, clona, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, inversa sau transfera Website-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau orice parte a acestora. Software-ul își rezervă orice drepturi care nu sunt acordate în mod explicit în Acord. Nu poți utiliza nicio dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau a încerca să interferezi cu buna funcționare a Website-ului. Nu poți întreprinde nicio acțiune care să impună o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare infrastructurii TheSoftware. Dreptul tău de a utiliza Website-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURI DE PROPRIETATE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Website, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală) aplicabile. Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dumneavoastră a oricărei părți a Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Extragerea sistematică a materialelor de pe Website, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de extragere a datelor în scopul creării sau compilării directe sau indirecte a unei colecții, compilări, baze de date sau director fără permisiune scrisă de la TheSoftware este interzisă. Nu obțineți drepturi de proprietate asupra niciunui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate în sau prin intermediul Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor. Publicarea de informații sau materiale pe Website, sau de către și prin intermediul Serviciilor, de către TheSoftware nu constituie o renunțare la orice drept în legătură cu respectivele informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficele, pictogramele și numele de servicii asociate, sunt mărci comerciale ale TheSoftware. Toate celelalte mărci comerciale care apar pe Website sau prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea titularilor lor. Utilizarea oricărei mărci comerciale fără consimțământul expres scris al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HYPERLINKĂRILE CĂTRE SITE, CO-BRANDINGUL, “FRAMINGUL” ȘI/SAU REFERIREA LA SITE SUNT INTERZISE

Cu excepția cazului în care este expres autorizat de TheSoftware, nimeni nu are voie să facă hyperlink către Site, sau părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la logotipuri, mărci înregistrate, branding sau materiale protejate de dreptul de autor), către propriul său site web sau altă platformă web, în orice scop. În plus, ”framingul” Site-ului și/sau referirea la Uniform Resource Locator (”URL-ul”) Site-ului în mass-media comercială sau non-comercială, fără permisiunea prealabilă, exprimată și în scris a TheSoftware, este strict interzisă. În mod expres, sunteți de acord să cooperați cu Site-ul pentru a elimina sau a înceta, după caz, astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta recunoașteți că veți fi răspunzător pentru orice daune asociate acestora.

EDITARE, ŞTERGERE ŞI MODIFICARE

Îţi rezervăm dreptul, în exclusivitatea noastră, de a edita şi/sau şterge orice documente, informaţii sau alte conţinuturi apărute pe site.

DISCLAIMER

WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE DE LA TERȚE PĂRȚI PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE SERVICII DE TERȚĂ ȘI/SAU ORICE ALT PRODUS ȘI/SAU SERVICIU PE CARE L-AȚI PUTEA SOLICITA PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE DVS. PE BAZĂ DE „ASA CUM ESTE” ȘI „ASA CUM SUNT DISPONIBILE”, ȘI ORICE GARANȚII, EXPRESĂ SAU IMPLICITE, SUNT EXCLUDE ÎN CELE MAI LARGI LIMITE PERMISE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA APLICABILĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE EXCLUDERE A GARANȚIILOR DE COMERCIALIZARE, DE NEÎNCĂLCARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI/SAU DE APTITUDINE PENTRU UN ANUMIT SCOP). ÎN SPECIAL, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACEASTE EXCLUZIUNI DE GARANȚII, TheSoftware NU OFERĂ NICI O GARANȚIE CĂ: (A) WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE DE LA TERȚE PĂRȚI PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE SERVICII DE TERȚĂ ȘI/SAU ORICE ALT PRODUS ȘI/SAU SERVICIU PE CARE L-AȚI PUTEA SOLICITA PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI VOR RĂSPUNDE NEVOILOR DVS.; (B) WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE DE LA TERȚE PĂRȚI PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE SERVICII DE TERȚĂ ȘI/SAU ORICE ALT PRODUS ȘI/SAU SERVICIU PE CARE L-AȚI PUTEA SOLICITA PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI VOR FI NEÎNTRERUPT, IMPLEMENTATE LA TIMP, SIGURE SAU FĂRĂ ERORI; (C) VEȚI ÎNDEPLINI CERINȚELE PENTRU CONCURSURILE ȘI/SAU SERVICII; SAU (D) REZULTATELE PE CARE LE PUTETI OBȚINE DIN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI, SERVICIILOR, CONCURSURILOR, CONȚINUTULUI, ORICARE PRODUSE DE LA TERȚE PĂRȚI PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOASTRI DE SERVICII DE TERȚĂ ȘI/SAU ORICE ALT PRODUS ȘI/SAU SERVICIU PE CARE L-AȚI PUTEA SOLICITA PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI VOR FI EXACTE SAU DE ÎNCREDERE. WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE DE LA TERȚE PĂRȚI PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE SERVICII DE TERȚĂ ȘI/SAU ORICE ALT PRODUS ȘI/SAU SERVICIU PE CARE L-AȚI PUTEA SOLICITA PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI POT CONȚINE BUG-URI, ERORI, PROBLEME SAU ALTE LIMITĂRI. NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU DISPONIBILITATEA CONEXIUNII DE INTERNET SUBIACENTE ASOCIATE CU WEBSITE-UL. NICI O SFAT SAU INFORMAȚIE, FIE ORALĂ FIE SCRIȘĂ, OBȚINUTĂ DE LA TheSoftware, DE LA ORICARE DIN FURNIZORII NOSTRI DE SERVICII DE TERȚĂ SAU ALTFEL PRIN SAU DE LA WEBSITE, NU VA CREA NICI O GARANȚIE CARE SĂ NU FIE ENUNȚATĂ EXPLICIT ÎN ACORDUL.

AVERTISMENT PRIVIND DAUNELE CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe Website pe propriul lor risc. TheSoftware nu oferă nicio garanție că astfel de descărcări sunt lipsite de coduri de corupție pentru calculatoare, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși și viermi.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

VĂ ÎNȚELEGEȚI ȘI ACCEPTAȚI EXPRES CĂ TheSoftware NU POATE FI FĂCUTĂ RESPONSABILĂ FAȚĂ DE DVS. SAU ORICE TERȚA PARTE PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, CONSECVENTIALE ȘI/SAU REPREZENTATIVE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNELE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, A BUNELEI CREDINȚE, A UTILIZĂRII, ALE DATELOR SAU ALE ALTOR PIERDERI IMATERIALE (CHIAR ȘI DACĂ TheSoftware A FOST INFORMATĂ DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE), ÎN MĂSURA CE PERMITE LE REGE, PENTRU: (A) UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUS AL UNEI TERȚE PĂRȚI PE CARE L-AȚI PUTUT PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE TERȚĂ PÂRTI, ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE-AȚI PUTUT SOLICITA PRIN WEBSITE; (B) COSTUL PROCURĂRII UNOR BUNURI ȘI SERVICII DE ÎNLOCUIRE CA URARE A ORICĂROR BUNURI, DATE, INFORMAȚII ȘI/SAU SERVICII ACHIZIȚIONATE SAU OBȚINUTE DE LA SAU TRATATE PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI; (C) NEÎNCADRAREA ÎN CONCURSURI, SERVICII SAU PRODUSELE UNEI TERȚE PĂRȚI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE TERȚĂ PÂRTI, SAU ORICE RESPINGERI ULTERIOARE A PRODUSELOR UNEI TERȚE PĂRȚI; (D) ACCESUL NEAUTORIZAT SAU ALTERAREA DATELOR DE ÎNREGISTRARE; ȘI (E) ORICE ALTELE CARE SE REFERĂ LA IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUS AL UNEI TERȚE PĂRȚI PE CARE L-AȚI PUTUT PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE TERȚĂ PĂRTI, ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE-AȚI PUTUT SOLICITA PRIN WEBSITE. ACEASTĂ LIMITARE SE APLICA PENTRU TOATE ACȚIUNILE ÎN CONJUNCȚIE INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, INCĂLCAREA CONTRACTULUI, INCĂLCAREA GARANȚIEI, NEGLIJENȚA, RESPONSABILITATEA STRICTĂ, REPREZENTĂRILE GREȘITE ȘI TOATE CELELALTE DELICTE. PRIN PREZENTA ELIBERAȚI A SOFTWARE-ULUI ȘI PE TOȚI FURNIZORII DE TERȚĂ PÂRTI AI SOFTWARE-ULUI DE ORICE OBLIGAȚII, RĂSPUNDERI ȘI PRETENȚII CARE DEPĂȘESC LIMITAREA MENȚIONATĂ AICI. DACĂ LEGEA APLICABILĂ NU PERMITE O ASTFEL DE LIMITARE, RĂSPUNDEREA MAXIMĂ A SOFTWARE-ULUI FAȚĂ DE DVS. ÎN ORICE CIRCUMSTANȚĂ VA FI DE CINCI SUTE DE DOLARI ($500,00). NEGAREA DAUNELOR SPECIFICATE MAI SUS REPREZINTĂ UN ELEMENT FUNDAMENTAL AL BAZEI TRATATULUI ÎNTRE DVS. ȘI SOFTWARE. IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUS AL UNEI TERȚE PĂRȚI PE CARE L-AȚI PUTUT PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE TERȚĂ PÂRTI, ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE-AȚI PUTUT SOLICITA PRIN WEBSITE NU VĂ VOR FI OFERITE FĂRĂ ACESTE LIMITĂRI.

INDEMNIZARE

Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții, filialele și afiliații lor, precum și fiecare dintre membrii, ofițerii, directorii, angajații, agenții, partenerii-co-branders și/sau alți parteneri, nevinovați față de orice reclamație și cerere de despăgubiri, cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daune, procese, costuri, cerințe și/sau hotărâri, care pot fi făcute de orice terță parte din cauza sau în legătură cu: (a) folosirea dumneavoastră a Site-ului, Serviciilor, Conținutului și/sau participarea la orice concurs; (b) încălcarea dumneavoastră a Acordului; și/sau (c) încălcarea dumneavoastră a oricăror drepturi ale altei persoane și/sau entități. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecăruia dintre părinții, filialele și/sau afiliații lor, și fiecăruia dintre ofițerii, directorii, membrii, angajații, agenții, acționarii, licențiatorii, furnizorii și/sau avocații lor. Fiecare dintre aceste persoane și entități are dreptul să afirme și să execute direct aceste prevederi împotriva dumneavoastră în propriul său nume.

SITE-URI TERȚE

Site-ul web poate oferi link-uri și/sau vă poate trimite către alte site-uri web și/sau resurse de Internet, inclusiv, dar fără a se limita la cele deținute și gestionate de furnizori terți. Deoarece TheSoftware nu controlează astfel de site-uri web și/sau resurse terțe, prin prezenta recunoașteți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web și/sau resurse terțe. Mai mult, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru nicio termeni și condiții, politici de confidențialitate, conținut, reclame, servicii, produse sau alte materiale de pe aceste site-uri web sau resurse, nici pentru orice daune și/sau pierderi rezultate de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII DESPRE VIZITATORI

Utilizarea site-ului web, precum și toate comentariile, feedback-ul, informațiile, datele de înregistrare și/sau materialele pe care le trimiteți prin intermediul sau în asociere cu site-ul web, sunt supuse politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile privind utilizarea site-ului web, precum și orice altă informație personal identificabilă furnizată de dumneavoastră, în conformitate cu termenii politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare făcută de orice persoană, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau a interfera în alt fel cu funcționarea site-ului web reprezintă o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu diligență toate măsurile legale și de drept în acest sens împotriva oricărei persoane sau entități vinovate în cea mai mare măsură permisă de lege și echitate.

ALEGEREA LEGII/LOCULUI

Orice litigiu rezultat din sau legat de Acord va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile Estoniei (fără a ține seama de principiile legii conflictului de legi). Orice hotărâre pronunțată va fi definitivă și obligatorie pentru părți, iar în acest sens, o hotărâre judecătorească poate fi pronunțată în orice instanță cu jurisdicție competentă. Nimic din prezentul acord nu trebuie interpretat în sensul de a exclude dreptul unei părți de a solicita măsuri de urgență în scopul protejării drepturilor sale în așteptarea unei soluții arbitrale. În măsura în care legea o permite, sunteți de acord că nu veți iniția, adera sau participa la nicio acțiune colectivă în legătură cu orice pretenție, litigiu sau controversă pe care o puteți avea împotriva TheSoftware și fiecare dintre reprezentanții săi legali, afiliaților, filialelor, părinților, agențiilor și a membrilor, directorilor, angajaților și agenților săi respectivi. Sunteți de acord cu emiterea deciziei prin care vi se interzice participarea la astfel de acțiuni legale sau excluderea din aceste procese. Vă obligați să plătiți onorariile avocațiale și cheltuielile de judecată suportate de TheSoftware în solicitarile referitoare la astfel de măsuri protective. Acordul nu constituie o renunțare la niciunul dintre drepturile și căile de atac pe care le aveți în vederea exercitării unei pretenții individual și nu în cadrul unei acțiuni colective în cadrul arbitrajului obligatoriu precizat mai sus. Această prevedere care vă interzice să inițiați, să aderați sau să participați la acțiuni colective este o înțelegere independentă. În cazul în care orice parte a Acordului este declarată invalidă sau inaplicabilă, acea porțiune va fi interpretată în conformitate cu legea aplicabilă, iar restul dispozițiilor vor rămâne în vigoare.