Polityka prywatności

Klikając przycisk “Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze witryny. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez odwiedzających strony internetowe na całym świecie, które są własnością i obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o naszych praktykach zbierania informacji oraz o sposobach, w jakie mogą być wykorzystywane Twoje informacje. Polityka ta może się zmieniać, więc warto regularnie sprawdzać te informacje.

A. Dane osobiście identyfikowalne:

Np. Oprogramowanie zazwyczaj otrzymuje konkretne dane dotyczące odwiedzających jego witryn tylko wtedy, gdy takie informacje są dostarczane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, kupują lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie do wsparcia klienta, dostarczają informacje o życiorysie dla możliwości zatrudnienia lub wysyłają do nas e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają od ciebie podania nam informacji, na przykład podczas dokonywania zakupu, korzystania z karty kredytowej do opłacania usług, przesyłania swojego życiorysu lub żądania określonych rodzajów informacji. Gdy podajesz dane identyfikujące osobę towarzyszące oprogramowaniu za pośrednictwem jednej z naszych witryn, będą one używane do spełnienia twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie chcesz, aby Oprogramowanie używało tych informacji w celach dodatkowych. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do wysyłania biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług Oprogramowania. Jeśli nie wyrazisz żadnych instrukcji, Oprogramowanie może używać informacji, które podasz, aby poinformować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm Oprogramowania, autoryzowane agenty Oprogramowania i innych dostawców towarów i usług, z którymi Oprogramowanie ma relacje, a których oferty mogą Cię zainteresować.

Przykłady w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja dochodów. Potencjał zarobkowy jest całkowicie zależny od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i włożonego wysiłku. Nie przedstawiamy tego jako „schemat bogacenia się”, i również nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje nieosobiste (ogólne):

W ogólności, Oprogramowanie zbiera automatycznie pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Najczęściej obejmują informacje o przypisanym do Twojego komputera adresie internetowym, liczbie i częstotliwości odwiedzin oraz odwiedzonych stronach Oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i witryny. Przy tym wykorzystujemy określone technologie, w tym „pliki cookie” (technologię, która może służyć do dostarczania spersonalizowanych informacji o usługach Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranej w ten sposób z żadnymi danymi identyfikującymi. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię, gdy otrzymasz plik cookie, i możesz go odrzucić.

C. Twoja witryna hostowana przez oprogramowanie, serwer, tablicę ogłoszeń, forum, strony osób trzecich:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na tablicy ogłoszeń, w pokoju czatowym lub na stronie internetowej, którą Oprogramowanie może hostować dla Ciebie w ramach usług Oprogramowania, są dostępne dla każdej osoby, która odwiedza tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może zapewnić ochrony żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe Oprogramowania zawierają odnośniki do witryn należących do osób trzecich, niezwiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca się zapoznanie z polityką prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Pomimo powyższego i zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie w pełni współpracuje z organami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w ramach wszelkich dochodzeń dotyczących jakiejkolwiek treści (w tym osobistych lub prywatnych wiadomości elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub rzekomych nielegalnych działań jakiegokolwiek użytkownika Usługi i podejmuje rozsądne działania mające na celu ochronę swoich praw własności. W celu realizacji takiej współpracy i działań, zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawniania danych osobowych. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji w celu spełnienia jakiegokolwiek przepisu prawa, regulacji lub żądania rządu; jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub odpowiednie dla funkcjonowania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub mienia Oprogramowania lub innych. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek części swojego interesu w Oprogramowaniu i Oprogramowaniu oraz innych strony internetowych należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przekazania Twoich informacji (w tym, ale nie tylko, nazwa, informacje adresowe i inne informacje podane Oprogramowaniu) osobie trzeciej, która skupia się na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być sukcesorem Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i utrzymywanych przez Oprogramowanie; i zgadza się na zobowiązania wynikające z niniejszego oświadczenia polityki.