Privacybeleid

Door op ‘Doorgaan’ te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft melding van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy beschermt van informatie die wordt verstrekt door bezoekers van sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden beheerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft melding van onze informatieverzamelingspraktijken en de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer periodiek om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt doorgaans specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer deze informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantondersteuningsticket openen, sollicitatie-informatie verstrekken voor arbeidskansen of ons e-mails sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan De Software verstrekt via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te selecteren of u wel of niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De Software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie te sturen over uw De Software diensten. Zonder enige instructies van u kan De Software informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de The Software-familie van bedrijven, geautoriseerde agentschappen van The Software en andere goederen- en dienstverleners waarmee The Software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen interessant voor u kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden beschouwd als een belofte of garantie van inkomsten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en inspanningen gebruikt. Wij beweren niet dat dit een ‘snel rijk worden’-schema is, en dat moet je ook niet zo zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult de identiteit van de bezoeker niet. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om de klantenservice en de behoeften van de website te bepalen. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de services van de software te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw gehoste website en server van de software, bulletin boards, forum, third-party sites:

Informatie die u openbaar maakt in een openbare ruimte, inclusief op elk prikbord, chatroom of website die The Software voor u host als onderdeel van uw diensten van The Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Daarnaast bevatten de websites van The Software links naar sites die eigendom zijn van derden die niet gerelateerd zijn aan The Software. The Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt aan de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, werkt de Software volledig samen met staats-, lokale en federale functionarissen bij elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie die naar de Software is verzonden) of vermeende onrechtmatige activiteiten van een gebruiker van de Service, en neemt redelijke maatregelen om zijn eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van het bereiken van dergelijke samenwerking en maatregelen, en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kan de Software verplicht zijn persoonlijk identificeerbare informatie openbaar te maken. Bovendien kan de Software ervoor kiezen de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om te voldoen aan elke wet, regelgeving of verzoek van de overheid; indien een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de Software te laten werken; of om de rechten of eigendommen van de Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een van zijn belangen in de Software en de Software en andere websites in eigendom van het bedrijf, behoudt de Software zich het recht voor uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de Software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; akkoord gaat om de opvolger in het belang van de Software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de door de Software verzamelde en bijgehouden informatie; en akkoord gaat met de verplichtingen van dit beleidsdocument.