Programvarens NETTSTEDSBETINGELSER VIKTIGT – LES DETTE

Takk for at du besøker nettsiden (“Nettstedet”) som du fant koblingen til disse bruksvilkårene (“Nettstedet”). Nettstedet er en eiendom på Internett tilhørende TheSoftware (heretter omtalt som “TheSoftware”, “vi” og “oss”). Du samtykker i å være bundet av disse TheSoftware Nettstedsbetingelsene (“Betingelsene”), i sin helhet, når du: (a) går inn på nettstedet; (b) registrerer deg for en nyhetsbrev eller abonnerer på en e-postliste eller ber om informasjon gjennom nettstedet (“Abonnementstjenester”); (c) registrerer deg for å delta i kampanjer, konkurranser og/eller lotterier tilbudt av TheSoftware fra tid til annen (en hver, en “Konkurranse”); (d) blir med i, eller forsøker å bli med i, et tilknyttet program eller annen medlemsorganisasjon presentert på nettstedet (“Medlemstjenester”); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en tjeneste gjennom nettstedet (“Leverandørtjenester, og sammen med Abonnementstjenestene og Medlemstjenestene, “Tjenestene”). TheSoftware Personvernregler (“Personvernregler”), den offisielle konkurranseregelen som gjelder for hver Konkurranse, TheSoftware Kjøpsavtale(r) (“Kjøpsavtale”), TheSoftware Medlemskapsavtale(r) (“Medlemskapsavtale”), samt eventuelle andre driftsregler, retningslinjer, prisplaner og andre tilleggsbetingelser eller dokumenter som kan bli publisert fra tid til annen, er uttrykkelig innlemmet her ved referanse (samlet kalt “Avtalen”). Vennligst les nøye gjennom alle vilkårene i Avtalen. Hvis du ikke godtar hele Avtalen, har du ikke tillatelse til å bruke Tjenestene og/eller nettstedet på noen måte eller form.

TheSoftware NEKTER SPESIFIKT ADGANG TIL NETTSTED OG/ELLER TJENESTER AV NOEN ENKELTPERSON SOM ER DEKKET AV DET AMERIKANSKE REGELVERKET OM BESKYTTELSE AV BARN PÅ NETTET FRA 1998, MED SENERE ENDINGER (“COPPA”). TheSoftware FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å NEKTE ADGANG TIL TJENESTENE OG/ELLER NETTSTED FOR ENHVER ENKELTPERSON, ETTER SITT EGENE ENESTE SKJØNN.

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er beskrevet i Avtalen vedrørende bruken av Nettstedet. Avtalen utgjør den eneste avtalen mellom deg og TheSoftware med hensyn til bruken av Nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til Nettstedet. Vi kan endre Avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den siste versjonen av Avtalen vil bli lagt ut på Nettstedet, og du bør gjennomgå Avtalen før du bruker Nettstedet. Ved å fortsette å bruke Nettstedet og/eller Tjenestene, samtykker du i å overholde alle vilkårene og betingelsene som er beskrevet i Avtalen som gjelder på det tidspunktet. Du bør derfor regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og Tjenestene er kun tilgjengelig for personer som kan inngå rettslig bindende kontrakter i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og Tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til Nettstedet og/eller Tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Abonnementstjenester

Underlagt vilkårene og betingelsene i Avtalen kan du, etter å ha registrert deg på nettstedet og mottatt godkjenning fra TheSoftware, mot betaling eller uten betaling, få eller forsøke å få tilgang til Abonnementstjenestene. Abonnementstjenestene vil gi deg e-postinnhold, tekst og annet materiale (“Abonnementsinnhold”) som er relevant for nettbasert markedsføring levert av TheSoftware og dens tredjepartsleverandører (“Tredjepartsleverandørene”). Hvis du ønsker å avslutte mottak av Abonnementsinnholdet, kan du enkelt sende oss en e-post til [email protected]. Abonnementsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og/eller annet materiale som er levert av TheSoftware og Tredjepartsleverandørene, og bør ikke nødvendigvis tas som pålitelige. Vær forsiktig, bruk sunn fornuft og vær trygg når du bruker Abonnementsinnholdet og/eller Abonnementstjenestene. Du godtar at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og pådrar seg ingen ansvar ovenfor deg i forbindelse med slikt Abonnementsinnhold. TheSoftware representerer eller garanterer ikke at Abonnementsinnholdet som er tilgjengelig i forbindelse med Abonnementstjenestene er nøyaktig, fullstendig eller passende. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen som helst måte for manglende evne til å bruke Abonnementstjenestene og/eller Abonnementsinnholdet. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke skal være erstatningspliktig overfor deg, noen sluttbrukere eller noen tredjepart for krav i forbindelse med noen av Abonnementstjenestene.

Medlemstjenester

Underlagt vilkårene og betingelsene i Avtalen og Medlemskapsavtalen kan du, etter å ha registrert deg på nettstedet, godkjent Medlemskapsavtalen og mottatt godkjenning fra TheSoftware, mot betaling eller uten betaling, få eller forsøke å få tilgang til et medlemskap i en av de ulike medlemskapsprogrammene som MTS Advertise OU tilbyr. For en kopi av Medlemskapsavtalen, besøk nettstedet for det aktuelle medlemskapet. TheSoftware medlemskapsprogrammer vil gi deg tilgang til innhold, tekst og annet materiale (“Medlemsinnhold” og sammen med Abonnementsinnholdet, “Innholdet”) levert av TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, designet for å hjelpe medlemmer med sine nettmarkedsføringsprosjekter. Medlemsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og annet materiale som er levert av TheSoftware og tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis tas som pålitelige. Vær forsiktig, bruk sunn fornuft og vær trygg når du bruker Medlemsinnholdet og/eller Medlemstjenestene. Du godtar at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og pådrar seg ingen ansvar ovenfor deg i forbindelse med slikt Medlemsinnhold. TheSoftware representerer eller garanterer ikke at Medlemsinnholdet som er tilgjengelig i forbindelse med Medlemstjenestene er nøyaktig, fullstendig eller passende. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen som helst måte for manglende evne til å bruke Medlemstjenestene og/eller Medlemsinnholdet. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke skal være erstatningspliktig overfor deg, noen sluttbrukere eller noen tredjepart for krav i forbindelse med noen av Medlemstjenestene.

Leverandørtjenester

Ved å fullføre de aktuelle bestillingsskjemaene kan du få eller forsøke å få visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som vises på nettstedet kan inneholde beskrivelser som er levert direkte av produsenter eller distributører av slike varer fra tredjepartsleverandører. TheSoftware representerer eller garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen som helst måte for manglende evne til å skaffe produkter og/eller tjenester fra nettstedet eller for noen tvist med selgeren, distributøren eller sluttbrukerne av produktet. Du forstår og godtar at TheSoftware ikke skal være erstatningspliktig overfor deg eller noen tredjepart for krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

Generelt

Informasjonen du må oppgi i forbindelse med registrering for Tjenestene kan inkludere, uten begrensning, noe eller alt av følgende: (a) ditt fulle navn; (b) firmanavn; (c) e-postadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse hvis forskjellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbeidstelefonnummer; (g) telefaksnummer; (h) kredittkortinformasjon; og/eller (i) all annen informasjon som kreves i den aktuelle registreringsskjemaet (“Tjenesteregistreringsdata”). Du samtykker i å oppgi korrekt, nøyaktig, nåværende og fullstendig Tjenesteregistreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise eventuelle Tjenesteregistreringsdata hvis det, i TheSoftwares ene og alene vurdering, blir fastslått at: (i) du bryter noe av denne Avtalen; og/eller (ii) de Tjenesteregistreringsdataene du oppga er ufullstendige, falske, duplikater eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan endre kriteriene for registreringsdata når som helst, etter eget skjønn.

Med mindre det uttrykkelig er angitt noe annet, vil ethvert fremtidig tilbud som blir tilgjengelig for deg på nettsiden, som forbedrer eller på annen måte utvider de nåværende funksjonene til nettsiden, være underlagt denne avtalen. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig på noen måte for din manglende evne til å bruke og/eller kvalifisere deg til Tjenestene. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for eventuelle endringer, suspensjoner eller opphør av tjenester eller andre produkter, tjenester eller kampanjer tilbudt av TheSoftware og/eller noen av sine tredjepartsleverandører. Hvis MTS Advertise OU avslutter avtalen og/eller noen tjenester av hvilken som helst årsak, skal MTS Advertise OU ikke ha noe ansvar eller ansvar overfor deg. Du forstår og samtykker i at det å nekte å bruke nettsiden er din eneste rett og løsning med hensyn til enhver tvist du måtte ha med TheSoftware.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promoteringstilbud og andre premier via konkurranser. Ved å oppgi sann og nøyaktig informasjon i forbindelse med den gjeldende konkurranseregistreringsskjemaet, og ved å akseptere de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å ha en sjanse til å vinne de promoterte premiene gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er tilgjengelige på nettsiden, må du først fullstendig fylle ut det gjeldende påmeldingsskjemaet. Du samtykker i å oppgi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig konkurranseregistreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise eventuelle konkurranseregistreringsdata der det blir fastslått, etter TheSoftwares eneste og eksklusive skjønn, at: (i) du bryter noen del av avtalen; og/eller (ii) den konkurranseregistreringsdataen du oppga er ufullstendig, falsk, en duplikat eller på annen måte uakseptabel. TheSoftware kan endre kravene til registreringsdata når som helst, etter eget skjønn.

LISENSGIVELSE

Som bruker av nettsiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-omsettelig, tilbakekallbar og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilhørende materiale i henhold til avtalen. Programvaren kan avslutte denne lisensen når som helst av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på en datamaskin til personlig og ikke-kommersiell bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller inkorporeres i noen informasjonssøkingsystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, leie ut, selge, endre, dekompilere, demontere, reversere eller overføre nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller deler av dette. Programvaren reserverer alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre riktig drift av nettsiden. Du kan ikke utføre handlinger som pålegger utilbørlig eller urimelig stor belastning på Programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er ikke overførbar.

RETTIGHETER

Innhold, organisering, grafikk, design, kompilering, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvare, tjenester og andre saker knyttet til nettstedet, innholdet, konkurranser og tjenester er beskyttet av gjeldende opphavsrettigheter, varemerker og andre eiendomsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, redistribusjon, publisering eller salg av noen del av nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk innhenting av materiale fra nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester ved bruk av automatiserte midler eller enhver annen form for skraping eller datautvinning for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du tilegner deg ikke eierskapsrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller annet materiale som blir sett på eller gjennom nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester. TheSoftware sin publisering av informasjon eller materiale på nettstedet, eller gjennom tjenestene, utgjør ikke en frafall av noen rett til slik informasjon og/eller materiale. Navnet og logoen til TheSoftware, samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettstedet eller gjennom tjenestene, tilhører deres respektive eiere. Bruken av noen varemerke uten skriftlig samtykke fra den aktuelle eieren er strengt forbudt.

HYPERKOBLE TIL NETTSIDEN, SAMMERKENNING, “FRAMING” OG/ELLER REFERERING TIL NETTSIDEN ER FORBUDT

Med mindre det uttrykkelig er autorisert av TheSoftware, kan ingen hyperkoble til nettsiden, eller deler av den (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale), til deres nettsted eller weblokasjon av hvilken som helst årsak. Videre er det strengt forbudt å ”frame” nettsiden og/eller referere til Uniform Resource Locator (”URL”) til nettsiden i noen kommersiell eller ikke-kommersiell media uten forhåndsgodkjennelse, uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra TheSoftware. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettsiden for å fjerne eller avslutte, etter behov, innholdet eller aktiviteten. Du erkjenner herved at du er ansvarlig for enhver skade knyttet til dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette ethvert dokument, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE

NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU MOTTAR FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU SØKER OM GJENNOM NETTSIDEN, BLIR LEVERT TIL DEG «SOM DET ER» OG «SOM TILGJENGELIG», OG EVENTUELLE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, FRASKRIVES I DEN FULLESTE UTSTREKNING SOM LOVEN TILLATER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FRASKRIVELSE AV GARANTIER FOR SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER OG/ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL). SPESIELT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DET, GJØR TheSoftware INGEN GARANTI FOR: (A) NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU MOTTAR FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU SØKER OM GJENNOM NETTSIDEN VIL TILFREDSSTILLE DINE BEHOV; (B) NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU MOTTAR FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU SØKER OM GJENNOM NETTSIDEN VIL VÆRE KONTIN-LITTER, TIDENDE, SIKKER ELLER FEILFRIE; (C) DU VIL KVALIFISERE FOR KONKURRANSER OG/ELLER TJENESTER; ELLER (D) RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS VED BRUK AV NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU MOTTAR FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU SØKER OM GJENNOM NETTSIDEN VIL VÆRE NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE. NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU MOTTAR FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU SØKER OM GJENNOM NETTSIDEN KAN INNEHOLDE FEIL, PROBLEMER, FEIL ELLER ANDRE BEGRENSNINGER. VI VIL IKKE VÆRE ERSTATNINGSPLIKTIG FOR TILGJENGELIGHETEN TIL UNDERLIGGENDE INTERNETT-KOBlingen ASSOSIERT MED NETTSIDEN. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU MOTTAR FRA TheSoftware, NOEN AV DENS TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJENNOM ELLER FRA NETTSIDEN, SKAL SKAPE NOEN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER ANGITT I AVTALEN.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettstedet på eget ansvar. TheSoftware gir ingen garantier for at slike nedlastinger er fri for skadelig dataprogramvare, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR OG AKSEPTERER UTTRYKKELIG AT TheSoftware IKKE ER ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER OG/ELLER EKSEMPLARISK SKADER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAPT FORTJENESTE, GODTRO, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (AVTALE ELLER TORT), I DEN ENDEMÅLIGE UTSTREKNING LANDET LOVER DET: (A) BRUKEN ELLER MULIGHETEN TIL Å BRUKE NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSENE, INNHOLDET, NOEN PRODUKTER LEVERT AV EN TREDJEPART SOM DU KAN MOTTAR FRA EN AV VÅRE PRODUSENTER AV TREDJEPART OG/ELLER NOEN ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSTEDET; (B) KOSTNADEN FOR ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER SOM FØLGE AV EVENTUELT KJØP AV VARER ELLER TJENESTER, DATA, INFORMASJON OG/ELLER TJENESTER KJØPT ELLER FÅTT FRA, ELLER TRANSAKSJONER GJORT GJENNOM, NETTSTEDET; (C) MISLYKKET KVALIFISERING TIL KONKURRANSENE, TJENESTENE ELLER PRODUKTER LEVERT AV EN AV VÅRE PRODUSENTER AV TREDJEPART, ELLER EVENTUELT ETTERFØLGENDE AVSLAG TIL PRODUKTER FRA SAMME TREDJEPARTSPRODUSENT; (D) ULOVLIG TILGANG TIL, ELLER ENDRING AV, DINE REGISTRERINGSDATA; OG (E) ETHVERT ANNET FORHOLD RELATERT TIL UNNÅ BRUK AV NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSENE, INNHOLDET, NOEN PRODUKTER LEVERT AV EN AV VÅRE PRODUSENTER AV TREDJEPART OG/ELLER NOEN ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSTEDET. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE TYPER SØKSMÅL, SAMLET INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, KONTRAKTSBRUDD, GARANTIBRUDSANSVAR, UAKTSOMHET, STRENGT ANSVAR, MISREPRESENTASJONER OG ALLE ANDRE FORTORTER. DU FRIGJØR HERMED TheSoftware OG ALLE TheSoftwareS TREDJEPARTSPRODUSENTER FRA EVENTUELT ANSVAR, PLIKTER OG KRAV UTOVER BEGRENSNINGEN SOM ER ANGITT HER. HVIS GJELDENDE LOV IKKE TILLATER EN SLIK BEGRENSNING, VIL TheSoftwareS MAKSSKADER OVERFOR DEG UNDER UANSETTE OMKOSTNINGER VÆRE FEM HUNDRE DOLLAR ($500.00). NEKTING AV SKADER SOM ER ANGITT OVENFOR ER EN GRUNNLEGGENDE ELEMENT I GRUNNLAGET FOR AVTALEN MELLOM DEG OG TheSoftware. UNICODE. UNDERFORSTÅTT KONSEKVENSER MED Å IKKE KUNNE BRUKE NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSENE, INNHOLDET, NOEN PRODUKTER LEVERT AV EN AV VÅRE PRODUSENTER AV TREDJEPART OG/ELLER NOEN ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSTEDET VIL IKKE BLI TILBUDT DEG UTEN DISSE BEGRENSNINGENE.

ERSTATNING

Du samtykker i å kompensere og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medmerkevareiere og/eller andre partnere fri for alle krav, utgifter (inkludert rimelige advokatgebyrer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer, gjort av en tredjepart på grunn av eller som følge av: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i noen konkurranse; (b) brudd på avtalen fra din side; og/eller (c) krenkelse av en annens rettigheter og/eller rettigheter til et annet foretak. Bestemmelsene i denne paragrafen er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver enkelt av disse personene og selskapene skal ha rett til å påstå og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på eget vegne.

TIREDJEPARTI NETTSIDER

Nettstedet kan gi lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre støtter TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, noen vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller annet materiale hos eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERN-/BESØKERINFORMASJON

Bruk av nettstedet og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender inn gjennom eller i tilknytning til nettstedet, er underlagt vår personvernpolicy. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettstedet, og all annen personlig identifiserbar informasjon som du har gitt, i samsvar med vilkårene i vår personvernpolicy. For å se vår personvernpolicy, vennligst klikk her.

Enhver forsøk fra enkeltpersoner, uavhengig av om de er TheSoftware-kunder eller ikke, om å skade, ødelegge, forstyrre, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, er en kriminell og sivilrettslig overtredelse. TheSoftware vil engasjere seg til fulle for å søke alle tilgjengelige midler og rettsmidler mot enhver person eller enhet som begår en slik handling, innenfor lovens og likebehandlingens rammer.

VALG AV LOV/VÆRTING

Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med eller som er relatert til avtalen, skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Estland (uten hensyn til lovkonflikter). Enhver avgjørelse som treffes, skal være endelig og bindende for partene, og det kan treffes dom på den i hvilken som helst domstol med kompetent jurisdiksjon. Ingenting heri skal tolkes som en begrensning for en part til å søke midlertidig forføyning for å beskytte sine rettigheter i påvente av en avgjørelse i voldgift. Så langt loven tillater det, samtykker du i at du ikke vil reise, bli medlem av eller delta i noen gruppesøksmål angående krav, tvister eller kontroverser som du måtte ha mot TheSoftware og hver av deres juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, morselskaper, byråer og deres respektive medlemmer, tjenestemenn, direktører, ansatte og agenter. Du samtykker til å påby midlertidig forføyning for å avslutte et slikt søksmål eller for å fjerne deg som deltaker i søksmålet. Du samtykker i å dekke advokatens gebyrer og rettskostnader som TheSoftware pådrar seg ved å søke slik forføyning. Avtalen utgjør ingen fraskrivelse av noen av dine rettigheter og muligheter til å forfølge en sak individuelt og ikke som en gruppehandling i bindende voldgift som beskrevet ovenfor. Denne bestemmelsen om å hindre deg fra å reise, bli med eller delta i gruppesøksmål er en selvstendig avtale. Hvis en del av avtalen anses som ugyldig eller ikke håndheves, skal den delen fortolkes i samsvar med gjeldende lov, og de gjenværende delene skal fortsatt være fullt ut bindende og ha full virkning.