Οι Όροι Χρήσης του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα (η «Ιστοσελίδα») στην οποία βρήκατε τον σύνδεσμο προς αυτούς τους όρους χρήσης (οι «Όροι Χρήσης»). Η Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της TheSoftware (ονομάζονται συλληπτικά «TheSoftware», «εμείς» και «εμείς»). Συμφωνείτε να υποκείστε σε αυτούς τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας TheSoftware («Όροι Χρήσης»), στο σύνολό τους, όταν: (α) έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα· (β) εγγραφείτε για ένα ενημερωτικό δελτίο ή εγγραφείτε για μια λίστα αλληλογραφίας ή ζητήσετε πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας («Υπηρεσίες Συνδρομής»)· (γ) εγγραφείτε για να συμμετάσχετε σε προσφορές, διαγωνισμούς και/ή κληρώσεις που προσφέρει η TheSoftware από καιρό σε καιρό (κάθε, ένας «Διαγωνισμός»)· (δ) εγγραφείτε ή προσπαθήσετε να γίνετε μέλος ενός προγράμματος συνεργατών ή άλλου οργανισμού μελών που προβάλλεται στην Ιστοσελίδα («Υπηρεσίες Συνδρομητών»)· και/ή (ε) παραγγείλετε ένα προϊόν και/ή υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας («Υπηρεσίες Προμηθευτή» και μαζί με τις Υπηρεσίες Συνδρομής και Υπηρεσίες Μελών, οι «Υπηρεσίες»). Η Πολιτική Απορρήτου της TheSoftware («Πολιτική Απορρήτου»), οι Επίσημοι Κανόνες Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, οι Συμφωνίες Αγοράς TheSoftware («Συμφωνίες Αγοράς»), οι Συμφωνίες Μελών TheSoftware («Συμφωνίες Μελών»), καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι κανόνες λειτουργίας, πολιτικές, τιμολόγια και άλλοι συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που μπορεί να δημοσιευτούν κατά καιρούς, συμπεριλαμβάνονται από ρητή αναφορά εντός αυτού (συλληπτικά, η «Συμφωνία»). Παρακαλούμε εξετάστε προσεκτικά τους πλήρεις όρους της Συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με τη Συμφωνία στο σύνολό της, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και/ή την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή.

Το λογισμικό ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ/Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1998, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ (“COPPA”). Το λογισμικό ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ/Ή ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑΠΛΗΞΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΙΣΗ.

ΕΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Συμφωνία σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την αποκλειστική συμφωνία μεταξύ εσάς και της TheSoftware όσον αφορά τη χρήση του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, εκπροσωπήσεις, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατ’ ευχήν μας, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η πιο πρόσφατη Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και θα πρέπει να εξετάσετε τη Συμφωνία πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με τη συνεχή σας χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε εδώμεσα να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην ισχύουσα Συμφωνία. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμα μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβατικές συμφωνίες σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών. Αν είστε κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιείτε και/ή να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο και/ή τις υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Συνδρομής

Υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας, πραγματοποιώντας εγγραφή στον Ιστότοπο και λαμβάνοντας έγκριση από την TheSoftware, μπορείτε να αποκτήσετε, ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε, υπό καταβολή τιμής ή χωρίς καμία καταβολή τιμής, τις Υπηρεσίες Συνδρομής. Οι Υπηρεσίες Συνδρομής θα σας παρέχουν περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κείμενο και άλλα υλικά (“Περιεχόμενο Συνδρομής”) σχετικά με το διαδικτυακό μάρκετινγκ που παρέχεται από την TheSoftware και τους συνεργάτες της τρίτων μερών (“Πάροχοι Τρίτων Μερών”). Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη λήψη του Περιεχομένου Συνδρομής, απλώς στείλτε μας ένα email στο [email protected]. Το Περιεχόμενο Συνδρομής περιλαμβάνει σχόλια, απόψεις ή/και άλλα υλικά που παρέχονται από την TheSoftware και τους Παρόχους Τρίτων Μερών, και δεν πρέπει απαραίτητα να εμπιστεύεστε. Χρησιμοποιείστε προσοχή, λογική και ασφάλεια κατά τη χρήση του Περιεχομένου Συνδρομής και/ή των Υπηρεσιών Συνδρομής. Συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν έχει καμία υποχρέωση και δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι σας σχετικά με τέτοιο Περιεχόμενο Συνδρομής. Η TheSoftware δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι το Περιεχόμενο Συνδρομής που διατίθεται σε σχέση με τις Υπηρεσίες Συνδρομής είναι ακριβές, πλήρες ή κατάλληλο. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι σας για οποιοδήποτε αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών Συνδρομής και/ή του Περιεχομένου Συνδρομής. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν φέρει ευθύνη έναντι σας, οποιουδήποτε τελικού χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους, για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες Συνδρομής.

Υπηρεσίες Μέλους

Με επιφύλαξη όρων και προϋποθέσεων της Συμφωνίας και της Συμφωνίας Μέλους, με την εγγραφή στον Ιστότοπο, τη συμφωνία με τη Συμφωνία Μέλους και την έγκριση από το λογισμικό, μπορείτε να αποκτήσετε, ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε, χρεώσεις ή δωρεάν, μια Συμμετοχή σε ένα από τα ποικίλα προγράμματα μέλους που προσφέρει το MTS Advertise OU. Για ένα αντίγραφο της Συμφωνίας Μέλους, επισκεφθείτε τον ιστότοπο για το συγκεκριμένο Μέλος. Τα προγράμματα μέλους του TheSoftware θα σας δώσουν τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο, κείμενο και άλλα υλικά («Περιεχόμενο Μέλους» και μαζί με το Περιεχόμενο Συνδρομής, το «Περιεχόμενο») που παρέχεται από το TheSoftware και ορισμένους Τρίτους Πάροχους, σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τα Μέλη στις διαδικτυακές μάρκετινγκ τους προσπάθειες. Το Περιεχόμενο Μέλους περιέχει σχόλια, απόψεις και άλλα υλικά που παρέχονται από τους Τρίτους Πάροχους του TheSoftware και δεν πρέπει απαραίτητα να εμπιστεύεστε. Χρησιμοποιείτε προσοχή, κοινή λογική και ασφάλεια κατά τη χρήση του Περιεχομένου Μέλους και/ή των Υπηρεσιών Μέλους. Συμφωνείτε ότι το TheSoftware δεν έχει καμία υποχρέωση και δεν επωμίζεται καμία ευθύνη απέναντί σας σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια Περιεχόμενο Μέλους. Το TheSoftware δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι το Περιεχόμενο Μέλους που είναι διαθέσιμο σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες Μέλους είναι ακριβές, πλήρες ή κατάλληλο. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το TheSoftware δεν φέρει ευθύνη ή ευθύνη για την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Μέλους και/ή το Περιεχόμενο Μέλους. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το TheSoftware δεν είναι υπεύθυνο απέναντί σας, σε οιαδήποτε περίπτωση, για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες Μέλους.

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων φορμών παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων προμηθευτών των προϊόντων αυτών. Το λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές αυτών των προϊόντων είναι ακριβείς ή ολοκληρωμένες. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν φέρει καμία ευθύνη για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο, ούτε για οποιαδήποτε διαμάχη με τον πωλητή, τον διανομέα και τους τελικούς καταναλωτές του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν θα ευθύνεται έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με οποιαδήποτε από τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο.

Γενικά

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχετε κατά την εγγραφή για τις Υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τα ακόλουθα: (α) το πλήρες όνομά σας (β) όνομα εταιρείας (γ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δ) διεύθυνση αλληλογραφίας (και διεύθυνση χρέωσης αν είναι διαφορετική) (ε) τηλέφωνο οικίας (στ) τηλέφωνο εργασίας (τζ) φαξ (θ) πληροφορίες πιστωτικής κάρτας και/ή (ι) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ζητούνται στην σχετική φόρμα εγγραφής (“Δεδομένα Εγγραφής Υπηρεσίας”). Συμφωνείτε να παρέχετε αληθινές, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις Δεδομένα Εγγραφής Υπηρεσίας. Το Λογισμικό έχει το δικαίωμα να απορρίπτει οποιαδήποτε Δεδομένα Εγγραφής Υπηρεσίας όταν κρίνεται, κατά την αποκλειστική κρίση του Λογισμικού, ότι: (ι) παραβιάζετε οποιοδήποτε τμήμα της Σύμβασης και/ή (ιι) τα Αρχικά Δεδομένα Εγγραφής που παρείχατε είναι ανεπαρκή, παραπλανητικά, διπλότυπα ή αλλιώς απαράδεκτα. Το Λογισμικό μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια των Δεδομένων Εγγραφής οποιαδήποτε στιγμή, κατ’ αποκλειστική κρίση του.

Εκτός αν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά, οποιαδήποτε μελλοντική προσφορά που σας προσφέρεται στον Ιστότοπο και επεκτείνει ή ενισχύει σε οποιονδήποτε βαθμό τα τρέχοντα χαρακτηριστικά του Ιστότοπου υπόκειται στην Συμφωνία. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ο Λογισμικός δεν φέρει καμία ευθύνη για την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε και/ή να πληρούτε τις υπηρεσίες. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ο Λογισμικός δεν θα ευθύνεται έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή άλλου προϊόντος, υπηρεσίας ή προωθητικής ενέργειας που προσφέρεται από τον Λογισμικό και/ή οποιονδήποτε από τους Συνεργάτες του Τρίτου. Εάν η MTS Advertise OU τερματίσει τη Συμφωνία και/ή οποιαδήποτε υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, η MTS Advertise OU δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι εσάς. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η άρνηση χρήσης του Ιστότοπου είναι το μοναδικό σας δικαίωμα και μέσο επίλυσης για οποιαδήποτε διαμάχη μπορεί να έχετε με τον Λογισμικό.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Από καιρού εις καιρόν, η TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλες ανταμοιβές μέσω Διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθινές και ακριβείς πληροφορίες σε συνάρτηση με την εφαρμογή της φόρμας εγγραφής για τον σχετικό Διαγωνισμό, και συμφωνώντας με τους επίσημους κανονισμούς του κάθε Διαγωνισμού, μπορείτε να συμμετάσχετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε Διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους Διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, πρέπει να συμπληρώσετε πλήρως την κατάλληλη φόρμα συμμετοχής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθινά, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού. Η TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού κρίνεται, κατ’ αποκλειστική απόφαση της TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας· και/ή (ii) τα Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού που παρείχατε είναι ατελή, απάτητα, διπλά ή επιφανές ακατάλληλα. Η TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια Δεδομένων Εγγραφής ανά πάσα στιγμή, κατ’ αποκλειστική δικαίωση της.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

Ως χρήστης της ιστοσελίδας, σας παρέχεται μια μη αποκλειστική, μη μεταφερσίμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια για πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των συναφών υλικών σύμφωνα με τη συμφωνία. Το λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και το περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική, μη εμπορική χρήση σας. Καμία μερίδα της ιστοσελίδας, του περιεχομένου, των διαγωνισμών και/ή των υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε, αντιγράφετε, προσομοιώνετε, κλωνοποιείτε, ενοικιάζετε, πωλείτε, τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε, ανασυναρμολογείτε, αναστροφής μηχανής ή μεταφέρετε την ιστοσελίδα, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και/ή τις υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Το λογισμικό διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητά στη συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία για να παρεμβληθείτε ή να προσπαθήσετε να παρεμβληθείτε στη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας. Δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία ενέργεια που να επιβάλλει μια αναλογικά υπερβολική επιβάρυνση στην υποδομή του λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και/ή τις υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, η οργάνωση, οι γραφικές παραστάσεις, ο σχεδιασμός, η συλλογή, η μετάφραση σε ψηφιακή μορφή, η ψηφιοποίηση, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και οι άλλες υποθέσεις που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα ιδιόκτητα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενων, πνευματικών δικαιωμάτων). Η αντιγραφή, η επαναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση από εσάς οποιουδήποτε τμήματος του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συλλογής ή εξαγωγής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή τη συντάξη, άμεσα ή έμμεσα, μιας συλλογής, συγκέντρωσης, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς τη γραπτή άδεια της TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε καμία ιδιοκτησία σε οτιδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβλήθηκαν μέσω του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών. Η δημοσίευση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών από την TheSoftware δεν αποτελεί παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτές τις πληροφορίες και/ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο της TheSoftware και όλα τα σχετικά γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσιών είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Όλα τα άλλα σήματα εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών και ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η χρήση οποιουδήποτε σήματος χωρίς τη γραπτή άδεια του αντίστοιχου ιδιοκτήτη απαγορεύεται αυστηρά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ, ΣΥΝ-ΣΤΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, “ΠΛΑΙΣΙΑΣΜΑ” ΚΑΙ/Ή ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ

Εκτός αν έχει εκφραστεί ρητά από την TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να επικολλήσει χρήση συνδέσμου στον Ιστοχώρο, ή μέρος αυτού (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, σήματος κατατεθέντος ή πνευματικού υλικού), στον δικό τους ιστοχώρο ή χώρο για οποιοδήποτε λόγο. Περαιτέρω, η ”πλαίσιαση” του Ιστοχώρου και/ή η αναφορά στο Uniform Resource Locator (”URL”) του Ιστοχώρου σε οποιοδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια της TheSoftware απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ειδικά να συνεργαστείτε με τον Ιστοχώρο για την αφαίρεση ή την διακοπή, όπως είναι σχετικό, οποιουδήποτε περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε εδώ ότι είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημιές που σχετίζονται με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατ’ ευχήν μας, να επεξεργαστούμε και/ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ WEBSITE, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΚΑΙ/Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEBSITE ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΩΣ ΕΧΟΥΝ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ “ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ” ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΕΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ). ΕΙΔΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΑ, Η TheSoftware ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ: (Α) ΤΟ WEBSITE, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΚΑΙ/Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEBSITE ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, (Β) ΤΟ WEBSITE, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΚΑΙ/Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEBSITE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΤΑ, ΕΓΚΑΙΡΑ, ΑΣΦΑΛΗ Ή ΑΠΑΘΗ, (Γ) ΘΑ ΠΛΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ/Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή (Δ) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEBSITE, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΚΑΙ/Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEBSITE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ. ΤΟ WEBSITE, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΚΑΙ/Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEBSITE ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ WEBSITE. ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΟΥΜ Ή ΓΡΑΠΤΩΣ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ TheSoftware, ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΟΧΟ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΜΕΣΩ WEBSITE, ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΗ

Οι επισκέπτες λαμβάνουν πληροφορίες από τον Ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Το Λογισμικό δεν κάνει καμία εγγύηση για το αν οι λήψεις αυτές είναι απαλλαγμένες από κακόβουλους υπολογιστικούς κώδικες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ιών και σκουληκιών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΤΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΤοΛογισμικό ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Ή ΠΡΟΣ ΚΑΜΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ/Η΄ΥΝΙΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΟ ΒΛΑΒΗΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΥΗΠΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤοΛογισμικό ΣΑΣ), ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΣΙΛΙΝΩΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ: (Α) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗ ΑΠΟΤΥΧΙΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΙỈΟΔΙΑ ΤΡΙTΗΣ ΠΑΡΟΧΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ/Η΄Η ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΙỈΟΔΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ(Β) ΤΟ κοστος Προμηθείας Εναλλάκτετων Αγαθών Και Υπηρεσιών ΛΟΓΩ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ/Η΄ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ Ή ΠΕΡΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ(Γ) ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΛΥ ΠΡΟΕΦΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΤΡΙΤΟΜΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ή ΠΡΟỈΟΝ ΤΡΙΤΟΜΙΗΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΑΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Ή ΑΠΟΚΛΙΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟỈΓΟΝ ΤΡΙTΟΜΙΗΙΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΙΔΙΕΣ ΠΟΥΣΑΘΕΤΕ(Δ) Η ΑΜΟΧΙΕ ΣΤΗΝ ΜΗ ΕΞΟΞΙΟΤΩΘΗ ΠΡΟΣΟΥΧΕΤΕ ΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ(Ε) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙTΟΜΑΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Ή ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΤΟΤΑ ΤΟΝΟΜΟΔ ΕΠΑΛΛΠΠΗΛΗΟΝΤΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΚΑΙ/Η΄’ΗΣ ΠΡΟỈΜΟΔΟΔ ỈA) TΩΝ ΔΙΚΑΣΩΣ-ΑΜΟΚΟΚΛΙΛΕΣ ỊΟΡΑΣΟΣ, ΑΡΡΗΚΤΗΟΣ, ΕΥΕΚΤΥΤΩΗΣ ỈΔΗΠΤΥΣΕΩΣ, ΑΥΤΟΚΑΘΣΘΗΝΕΣΕΙ πουΝ ΤΙΟΑΣΤΑ, κακουίσΠΟΣ και ΟΠΟΔ ΔΩΣΕ ΤΙΣΣΓώΛΛΟΥΣ ΤΙΤΟΥΔΡΑΣ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προστατεύσετε το TheSoftware, καθέναν από τους γονείς, θυγατρικές και θυγατρικές εταιρείες και καθέναν από τα αντίστοιχα μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, συνεργάτες και/ή άλλους συνεργάτες, απαλλαγμένους από οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων εξόδων δικηγόρων), ζημιές, αγωγές, κόστη, απαιτήσεις και/ή αποφάσεις οι οποίες προκύπτουν από ή σχετίζονται με: (α) τη χρήση σας του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου και/ή την είσοδό σας σε οποιοδήποτε Διαγωνισμό? (β) την παραβίαση σας της Συμφωνίας? και/ή (γ) την παραβίασή σας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ενός άλλου ατόμου και/ή οντότητας. Οι διατάξεις αυτού του παραγράφου είναι προς όφελος του TheSoftware, κάθε γονέας, θυγατρικές εταιρείες και/ή θυγατρικές εταιρείες, καθώς και κάθε αντίστοιχο αξιωματούχο, διευθυντή, μέλος, υπάλληλο, πράκτορα, μετόχο, άδειαζειούχο, προμηθευτή και/ή δικηγόρο. Κάθε ένα από αυτά τα άτομα και οντότητες έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί και να επιβάλει αυτές τις διατάξεις απευθείας εναντίον σας εξ ονόματος.

ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους και/ή να σας αναφέρει σε άλλες ιστοσελίδες και/ή πόρους στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, αυτών που ανήκουν σε τρίτους παρόχους. Δεδομένου ότι ο Λογισμικός δεν έχει έλεγχο επί τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων μερών και/ή πόρων, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο Λογισμικός δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των τρίτων ιστοσελίδων και/ή πόρων. Επιπλέον, ο Λογισμικός δεν εγκρίνει, και δεν είναι υπεύθυνος ή απαγορεύεται, για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφήμιση, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλα υλικά που βρίσκονται σε ή είναι διαθέσιμα από τις τρίτες ιστοσελίδες ή πόρους, ή για οποιεσδήποτε ζημίες και/ή απώλειες που προέρχονται από αυτά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Η χρήση του Ιστότοπου, καθώς και όλα τα σχόλια, ανατροφοδοσία, πληροφορίες, Δεδομένα Εγγραφής και/ή υλικά που υποβάλλετε μέσω ή σε σύνδεση με τον Ιστότοπο, υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου, καθώς και κάθε άλλη προσδιορίσιμη προσωπική πληροφορία που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε Κάντε Κλικ Εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε, είτε είναι πελάτης του TheSoftware είτε όχι, να προξενήσει ζημιά, καταστροφή, παρέμβαση, βανδαλισμό και/ή άλλη διατάραξη της λειτουργίας του Ιστότοπου, αποτελεί παράβαση του ποινικού και του αστικού δικαίου και η TheSoftware θα επιδιώξει με συνέπεια όλα τα αναγκαία μέτρα έναντι οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας που παραβιάζει τον νόμο και την ισότητα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ/ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν ή σχετίζονται με τη Συμφωνία πρέπει να διέπονται από και να ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Εσθονίας (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αρχές σύγκρουσης δικαίου). Οποιαδήποτε απόφαση που εκδίδεται είναι τελική και αποφασιστική για τα μέρη και μπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιο για το σκοπό αυτό. Τίποτα εδώ δεν επιτρέπεται να ερμηνευθεί ως αποτροπή οποιουδήποτε μέρους να αναζητήσει προσωρινές αποφάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του έως την έκβαση σε διαιτησία. Εφόσον το επιτρέπει ο νόμος, συμφωνείτε ότι δεν θα καταθέσετε, θα συμμετάσχετε ή θα συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αγωγή συλλογικής δράσης σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση, διαφορά ή αντιπαράθεση που μπορεί να έχετε εναντίον της TheSoftware και κάθε νομικού της αντιπροσώπου, συνδεδεμένων εταιρειών, θυγατρικών, μητρικών, πρακτορείων και των αντίστοιχων μελών, αξιωματούχων, διευθυντών, εργαζομένων και πρακτόρων τους. Συμφωνείτε στην εκδίκαση προσωρινών αποφάσεων για να σταματήσει τέτοια αγωγή ή να σας απομακρύνει ως συμμετέχοντα στην αγωγή. Συμφωνείτε να επιβαρύνεστε με τα έξοδα δικηγόρου και δικαστηρίου που η TheSoftware αναλαμβάνει για να αναζητήσει τέτοια αποθετήρια. Η Συμφωνία δεν αποτελεί παραίτηση από οποιονδήποτε από τα δικαιώματα και τις αποκαταστάσεις σας για να ακολουθήσετε αμοιβαία αξίωση και όχι ως συλλογική δράση σε δεσμευτική διαιτησία όπως παρέχεται παραπάνω. Αυτή η ρύθμιση που σας εμποδίζει από το να θέσετε, να συμμετάσχετε ή να συμμετάσχετε σε αγωγές συλλογικής δράσης αποτελεί ανεξάρτητη συμφωνία. Εάν οποιοσδήποτε μέρος της Συμφωνίας διαπιστωθεί ότι είναι άκυρο ή ανεφάρμοστο, θα ερμηνευθεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν πλήρως ισχύοντα.