Software WEBSITE BETINGELSER FOR BRUG VIGTIGT – LÆS VENLIGST

Tak for dit besøg på websitet (”Websitet”), hvor du fandt linket til disse Betingelser for Brug (”Websitet”). Websitet er en internetejendom, der tilhører The Software (samlet omtalt som ”The Software”, ”vi” og ”os”). Du accepterer at være bundet af disse The Software Betingelser for Brug (”Betingelser for Brug”) i deres helhed, når du: (a) tilgår Websitet; (b) tilmelder dig en nyhedsbrev eller abonnerer på en mailliste eller anmoder om oplysninger gennem Websitet (”Abonnementsservices”); (c) tilmelder dig for at deltage i kampagner, konkurrencer og/eller lodtrækninger, som af og til tilbydes af The Software (hver især en ”Kampagne”); (d) melder dig ind i eller forsøger at melde dig ind i et tilknyttet program eller en anden medlemsorganisation, der er vist på Websitet (”Medlemsservices”); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en service gennem Websitet (”Leverandørservices” og sammen med Abonnementsservices og Medlemsservices, ”Services”). The Software Persondatapolitik (”Persondatapolitik”), de officielle regler for hver Kampagne, The Software Købsaftale(r) (”Købsaftale”), The Software Medlemsaftale(r) (”Medlemsaftale”) samt eventuelle andre driftsregler, politikker, prisplaner og yderligere vilkår og betingelser eller dokumenter, der kan offentliggøres fra tid til anden, er udtrykkeligt indarbejdet heri ved henvisning (samlet omtalt som ”Aftalen”). Gennemlæs venligst de fuldstændige vilkår i Aftalen omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer Aftalen i sin helhed, har du ikke ret til at anvende Services og/eller Websitet på nogen måde eller i nogen form.

The Software benægter SPECIFIKT ADGANG til Websitet og/eller Services af ENHVER PERSON, DER ER OMFATTET AF THE CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, SOM ÆNDRET (”COPPA”). The Software FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT BENÆGTE ADGANG TIL SERVICES OG/ELLER WEBSITET FOR ENHVER PERSON, EFTER VORES EGNE ENESTÅENDE SKØNSBUD.

AFTALENS OMFANG OG ÆNDRING

Du accepterer vilkårene og betingelserne i Aftalen med hensyn til din brug af Websitet. Aftalen udgør den eneste aftale mellem dig og The Software med hensyn til din brug af Websitet og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, erklæringer, garantier og/eller forståelser med hensyn til Websitet. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik besked til dig. Den seneste Aftale vil blive offentliggjort på Websitet, og du bør gennemgå Aftalen, inden du bruger Websitet. Ved din fortsatte brug af Websitet og/eller Services accepterer du herved at overholde alle vilkår og betingelser, der er indeholdt i Aftalen, som er gyldig på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Websitet og Services kan kun anvendes af personer, der kan indgå juridisk bindende aftaler i henhold til gældende lov. Websitet og Services er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til Websitet og/eller Services.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Abonnementstjenester

Underlagt vilkårene og betingelserne i aftalen kan du ved at registrere dig på hjemmesiden og få godkendelse fra TheSoftware opnå, eller forsøge at opnå, mod betaling eller uden betaling, abonnementstjenesterne. Abonnementstjenesterne vil give dig e-mailindhold, tekst og andre materialer (”Abonnementsindhold”) relevant for online markedsføring leveret af TheSoftware og dets tredjepartsleverandører (”Tredjepartsleverandører”). Hvis du ønsker at stoppe modtagelsen af Abonnementsindholdet, kan du blot sende en e-mail til os på [email protected]. Abonnementsindholdet indeholder kommentarer, meninger og/eller andre materialer, der leveres af TheSoftware og tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis stole på. Brug venligst forsigtighed, almindelig sund fornuft og sikkerhed, når du bruger Abonnementsindholdet og/eller abonnementstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og påtager sig intet ansvar over for dig i forbindelse med noget sådant Abonnementsindhold. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at det Abonnementsindhold, der er tilgængeligt i forbindelse med abonnementstjenesterne, er nøjagtigt, fuldstændigt eller passende. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at bruge abonnementstjenesterne og/eller Abonnementsindholdet. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er erstatningspligtig over for dig, nogen end-brugere eller nogen tredjepart i forbindelse med nogen krav vedrørende nogen af abonnementstjenesterne.

Medlemstjenester

Underlagt vilkårene og betingelserne i aftalen og medlemskabsaftalen kan du ved at registrere dig på hjemmesiden, acceptere medlemskabsaftalen og få godkendelse fra TheSoftware opnå, eller forsøge at opnå, mod betaling eller uden betaling, et medlemskab i et af de forskellige medlemskabsprogrammer, som MTS Advertise OU tilbyder. For en kopi af medlemskabsaftalen kan du besøge hjemmesiden for det specifikke medlemskab. TheSoftware-medlemskabsprogrammer vil give dig adgang til indhold, tekst og andre materialer (”Medlemsindhold” og i forbindelse med abonnementsindholdet, ”Indholdet”), der leveres af TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, designet til at hjælpe medlemmerne med deres online markedsføringstiltag. Medlemsindholdet indeholder kommentarer, meninger og andre materialer, der leveres af TheSoftware tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis stole på. Brug venligst forsigtighed, almindelig sund fornuft og sikkerhed, når du bruger Medlemsindholdet og/eller medlemstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og påtager sig intet ansvar over for dig i forbindelse med noget sådant Medlemsindhold. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at det Medlemsindhold, der er tilgængeligt i forbindelse med medlemstjenesterne, er nøjagtigt, fuldstændigt eller passende. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at bruge medlemstjenesterne og/eller medlemsindholdet. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er erstatningspligtig over for dig, nogen end-brugere eller nogen tredjepart i forbindelse med nogen krav vedrørende nogen af medlemstjenesterne.

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante købsordreskemaer kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der vises på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af producenterne eller distributørerne af sådanne varer. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for enhver tvist med produktets sælger, distributør og slutbrugerkunder. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er erstatningspligtig over for dig eller nogen tredjepart for nogen påstand i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

Generelt

Oplysningerne, som du skal angive i forbindelse med registrering til tjenesten, kan omfatte, uden begrænsning, følgende: (a) dit fulde navn; (b) firmanavn; (c) e-mailadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse, hvis forskellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbejdstelefonnummer; (g) faxnummer; (h) kreditkortoplysninger; og/eller (i) eventuelle andre oplysninger, der anmodes om på den relevante registrationsformular (”Tjenestens registreringsdata”). Du accepterer at angive sande, nøjagtige, aktuelle og komplette tjenestens registreringsdata. TheSoftware har ret til at afvise enhver tjenestens registreringsdata, hvor det afgøres, efter TheSoftwares enekompetence, at: (i) du overtræder en del af aftalen; og/eller (ii) tjenestens registreringsdata, du har angivet, er ufuldstændige, bedrageriske, duplikerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan ændre kriterierne for registreringsdataene når som helst efter eget skøn.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, vil enhver fremtidigt(e) tilbud, der er tilgængelige for dig på hjemmesiden og som udvider eller på anden måde forbedrer de nuværende funktioner på hjemmesiden, være underlagt aftalen. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at bruge og/eller kvalificere dig til tjenesterne. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er erstatningspligtig over for dig eller en tredjepart for ændring, suspension eller ophør af nogen tjenester eller andre produkter, tjenester eller kampagner tilbudt af TheSoftware og/eller nogen af ​​dets tredjepartsudbydere. Hvis MTS Advertise OU afslutter aftalen og/eller enhver service af enhver årsag, har MTS Advertise OU intet ansvar eller ingen forpligtelse over for dig. Du forstår og accepterer, at det er dit eneste retsmiddel at nægte at bruge hjemmesiden med hensyn til enhver tvist, du måtte have med TheSoftware.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionspræmier og andre præmier via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage og få chancen for at vinde de promotionspræmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne på hjemmesiden skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger til konkurrencetilmelding. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrencetilmelding, hvor det efter TheSoftwares eneste og eksklusive skøn afgøres, at: (i) du overtræder nogen del af aftalen; og/eller (ii) de tilmeldingsoplysninger, du har givet, er ufuldstændige, svigagtige, duplikerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid ændre kriterierne for tilmeldingsdata efter eget skøn.

LICENSGODKENDELSE

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilknyttet materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på én computer til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må reproducere i nogen form eller indgå i nogen form for informationshentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, modificere, dekompilere, adskille, reverse-engineere eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre hjemmesidens korrekte funktion. Du må ikke udføre handlinger, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på Softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overførbar.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet, organiseringen, grafikken, designet, kompileringen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold relateret til hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendomsret). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af nogen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk hentning af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne ved hjælp af automatiserede midler eller andre former for udtrækning af data for at oprette eller samle, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller register uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der ses på eller gennem hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Offentliggørelse af information eller materiale på hjemmesiden, eller via og gennem tjenesterne, fra TheSoftware udgør ikke en afkald på nogen rettighed til sådan information og/eller materiale. TheSoftware-navnet og logoet, og alle tilknyttede grafik, ikoner og servicenavne, er varemærker tilhørende TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller via og gennem tjenesterne, er ejendommen for deres respektive ejere. Brugen af ethvert varemærke uden den pågældende ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSTED, SAMARBEJDE OM BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCER TIL WEBSTED ER FORBUDT

Medmindre det udtrykkeligt er tilladt af TheSoftware, er det ikke tilladt for nogen at linke til webstedet eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logoer, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) på deres eget websted eller web-venue af nogen som helst årsag. Ydermere er det strengt forbudt at “frame” webstedet og/eller referere til Uniform Resource Locator (URL) fra webstedet i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden forudgående, udtrykkelig skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med webstedet om at fjerne eller stoppe enhver sådan indhold eller aktivitet. Du erklærer hermed, at du hæfter for enhver og alle skader i forbindelse hermed.

REDIGERING, SLETNING OG MODIFIKATION

Vi forbeholder os retten til at redigere og/eller slette enhver dokumenter, information eller andet indhold, der vises på websiden.

ANSVARFRASKRIVELSE

WEBSIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA WEBSIDEN, BLIVER YDET TIL DIG SOM “SÅDAN SOM DET ER” OG “SOM DET FOREFINDES”, OG ALLE GARANTIER, UDTRYKTE OG UNDERFORSTÅEDE, ER KLAGET FRA PÅ DEN MEST OMFATTENDE MÅDE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KLAGEN OVER EVENTUELLE GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL). ISÆR, MEN IKKE SOM EN BEGRÆNSNING DERA, GIVER TheSoftware INGEN GARANTI FOR, AT: (A) WEBSIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA WEBSIDEN, VIL OPFYLDE DINE KRAV; (B) WEBSIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA WEBSIDEN, VIL VÆRE UBROKNTE, TIDSVAREDE, SIKRE ELLER FEJLFRIE; (C) DU VIL KVALIFICERE DIG TIL KONKURRENCERNE OG/ELLER TJENESTERNE; ELLER (D) RESULTATERNE, SOM KAN OPNÅS VED BRUGEN AF WEBSIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA WEBSIDEN, VIL VÆRE PRÆCISE ELLER PÅLIDELIGE. WEBSIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA WEBSIDEN, KAN INDEHOLDE FEJL, FEJL, PROBLEMER ELLER ANDRE BEGRÆNSNINGER. VI VIL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR TILGÆNGELIGHEDEN AF DEN UNDERLIGGENDE INTERNETFORBINDELSE, DER ER FORBUNDET MED WEBSIDEN. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, HVERKEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU MODTAGER FRA TheSoftware, NOGEN AF DENS TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER PÅ ANDEN VIS VIA ELLER FRA WEBSIDEN, VIL SKABE NOGEN GARANTI, SOM IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I AFTALEN.

ANSVARSBFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader oplysninger fra hjemmesiden på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for ødelæggende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

Begrænsning af ansvar

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT TheSoftware IKKE ER ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, AFLEDERE OG/ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, RY, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV HVIS TheSoftware HAR BLIVE RÅDGIVET OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER), I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT VED LOV FOR: (A) BRUGEN ELLER UMULIGHEDEN AF AT BRUGE HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPART, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTS TILBYDERE, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN; (B) KOSTEN AF INDKØB AF ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER SOM FØLGE AF EVENTUELLE VARER, DATA, INFORMATION OG/ELLER TJENESTER KØBT ELLER OBTENED FRA, ELLER TRANSAKTIONER INDGÅET GENNEM, HJEMMESIDEN; (C) MANGLENDE KVALIFIKATION TIL KONKURRENCERNE, TJENESTERNE ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA NOGEN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER EVENTUELLE EFTERFØLGENDE AFSLAG AF TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME; (D) UBEFØJET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DIN REGISTRERINGSINFORMATION; OG (E) ANDRE FORHOLD RELATERET TIL UMULIGHEDEN AF AT BRUGE HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPART, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTS TILBYDERE, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER FOR ALLE SAGSÅRSAGER, I AGGREGAT, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL KONTRAKTOVERTREDNING, GARANTIOVERTREDNING, UAGTSOMHED, STRENGT ANSVAR, URIGTIG REPRÆSENTATION OG ALLE ANDRE TORTER. DU FRIGIVER HERMED TheSoftware OG ALLE TheSoftware’S TREDJEPARTSLEVERANDØRER FOR EVENTUELLE OG ALLE FORPLIGTELSER, ANSVAR OG KRAV OVER FOR DEN HER ANFØRTE BEGRÆNSNING. HVIS GÆLDENDE LOV IKKE TILLADER EN SÅDAN BEGRÆNSNING, VIL TheSoftware’S MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER VÆRE FEM HUNDREDE DOLLAR ($500.00). NEGATIONEN AF SKADER, SOM ER ANFØRT OVENFOR, ER ET GRUNDLÆGGENDE ELEMENT I GRUNDLAGET FOR HANDELEN MELLEM DIG OG TheSoftware. UMULIGHEDEN AF AT BRUGE HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPART, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTS TILBYDERE, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, VILLE IKKE BLIVE TILBUDT TIL DIG UDEN SÅDANNE BEGRÆNSNINGER.

ERSTATNING

Du er enig i at erstatte og friholde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber og hver af deres respektive medlemmer, ledere, direktører, medarbejdere, agenter, samarbejdspartnere og/eller andre partnere, uden ansvar over for enhver tredjepartskrav, udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer), erstatninger, sagsanlæg, omkostninger, krav og/eller domme i forbindelse med: (a) din brug af websiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i enhver konkurrence; (b) dit brud på aftalen; og/eller (c) din krænkelse af andres rettigheder og/eller en anden enhed. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber og hver af deres respektive ledere, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse enkeltpersoner og enheder har ret til direkte at gøre disse bestemmelser gældende og håndhæve dem over for dig på egen vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetwebsites og/eller ressourcer, herunder men ikke begrænset til dem, der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Derudover godkender TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, vilkår og betingelser, fortrolighedspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår derfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/BEVÆRGELSE AF BESØGENDE

Brug af hjemmesiden samt alle kommentarer, feedback, oplysninger, registreringsdata og/eller materialer, du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden samt alle andre personligt identificerbare oplysninger, som du giver, i overensstemmelse med vilkårene i vores fortrolighedspolitik. For at se vores fortrolighedspolitik, klik venligst her.

Enhver form for forsøg, udført af enkeltpersoner, uanset om de er TheSoftware-kunder eller ej, på at skade, ødelægge, manipulere, vandalisere og/eller på anden måde gribe ind i Drift af hjemmesiden er en overtrædelse af både kriminel og civil lovgivning, og TheSoftware vil ivrigt forfølge alle retsmidler i den forbindelse mod enhver overtrædende person eller enhed i det omfang, loven og retfærdighed tillader.

VALG AF LOV/FORUM

Enhver tvist opstået ud af eller i forbindelse med Aftalen skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med Estlands love (uden hensyntagen til lovvalgsprincipper). Enhver afgørelse afsagt herunder vil være bindende og endelig for parterne, og en dom herom kan indføres i enhver kompetent domstol. Intet i dette skal fortolkes således, at det forhindrer nogen part i at søge midlertidig injunktionsforanstaltning for at beskytte sine rettigheder i påvente af afgørelse i voldgift. I det omfang loven tillader det, accepterer du, at du ikke vil anlægge, tilslutte dig eller deltage i nogen gruppesøgsmål angående nogen krav, tvist eller kontrovers, som du måtte have mod TheSoftware, og hver af deres juridiske repræsentanter, datterselskaber, moderselskaber, agenturer og deres respektive medlemmer, embedsmænd, direktører, medarbejdere og agenter. Du accepterer at give afkald på deltagelse i sådan retssag eller at blive fjernet som deltager. Du accepterer at betale advokatsalærer og retsomkostninger, som TheSoftware måtte have i forbindelse med at søge sådan lindring. Aftalen udgør ikke nogen afkald på dine rettigheder og retsmidler for at forfølge en individuel klage og ikke som en gruppesøgsmål i bindende voldgift som beskrevet ovenfor. Denne bestemmelse, der forhindrer dig i at anlægge, tilslutte dig eller deltage i gruppesøgsmål, er en uafhængig aftale. Hvis en del af Aftalen anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal denne del fortolkes i overensstemmelse med gældende lov, og de resterende dele vil fortsat være fuldt bindende.