SOFTWARE WEBOVÉ PODMÍNKY POUŽITÍ DŮLEŽITÉ – PŘEČTĚTE SI PROSÍM

Děkujeme, že jste navštívili webovou stránku (dále jen “Webová stránka”), na které jste našli odkaz na tyto Podmínky použití (dále jen “Webová stránka”). Webová stránka je majetkem společnosti TheSoftware. (společně označováno jako “TheSoftware”, “my” a “nás”). Souhlasíte s tím, že budete vázán těmito Podmínkami použití pro webovou stránku TheSoftware (dále jen “Podmínky použití”) v jejich celém rozsahu, když: (a) přistoupíte na Webovou stránku; (b) zaregistrujete se na newsletter nebo se přihlásíte k odběru mailingového seznamu nebo požádáte o informace prostřednictvím Webové stránky (dále jen “Služby odběru”); (c) zaregistrujete se k účasti na akcích, soutěžích a/nebo rozepřích nabízených společností TheSoftware čas od času (dále jen “Soutěž”); (d) přidáte se nebo se pokusíte přidat se k partnerskému programu nebo jiné členské organizaci prezentované na Webové stránce (dále jen “Členské služby”); a/nebo (e) objednáte si produkt a/nebo službu prostřednictvím Webové stránky (dále jen “Služby prodejce, a společně s Odběrovými službami a Členskými službami dále jen “Služby”). Zásady ochrany osobních údajů společnosti TheSoftware (dále jen “Zásady ochrany osobních údajů”), oficiální pravidla soutěží platná pro každou Soutěž, dohody o nákupu společnosti TheSoftware (dále jen “Dohoda o nákupu”), dohody o členství společnosti TheSoftware (dále jen “Dohoda o členství”), stejně jako všechna další provozní pravidla, politiky, cenová schémata a další dodatečné podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny, jsou výslovně zde tímto dohodnuté (dále jen “Dohoda”). Pečlivě si prosím přečtěte kompletní ustanovení Dohody. Pokud nesouhlasíte s Dohodou v celém rozsahu, nejste oprávněni používat Služby a/nebo Webovou stránku v žádném případě nebo formou.

TheSoftware SPECIFIČTNE ODMÍTÁ PŘÍSTUP NA WEBOVOU STRÁNKU A/NEBO SLUŽBY JAKÉHOKOLI JEDNOTLIVCE, KTERÝ JE PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ SOUHO VEŘEJNÉHO FUNDAMENTÁLNÍHO ZÁKONA Z ROKU 1998, UPRAVENÉ DOPISNÝM ZÁKONEM (dále jen ‘COPPA’). Společnost TheSoftware SI VYHRAZUJE PRÁVO ODMÍTNOUT PŘÍSTUP K SLUŽBÁM A/NEBO WEBOVÉ STRÁNCE KAŽDÉMU JEDNOTLIVCI, PODLE JEDINÉM A EXKLUZIVNÍ DISKRÉCIE.

ROZSAH A ÚPRAVY DOHODY

Souhlasíte s podmínkami a ustanoveními v Dohodě ohledně vašeho používání Webové stránky. Dohoda představuje jedinou a jedinou dohodu mezi vámi a společností TheSoftware ohledně vašeho používání Webové stránky a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody, prohlášení, záruky a/nebo porozumění ohledně Webové stránky. Dohodu můžeme čas od času upravit našim jediným uvážením bez konkrétního oznámení vám. Nejnovější verze Dohody bude zveřejněna na Webové stránce a měli byste před použitím Webové stránky posoudit podmínky Dohody. Pokračováním ve vašem používání Webové stránky a/nebo Služeb tímto souhlasíte s dodržováním všech podmínek a ustanovení stanovených ve Dohodě účinných v daný čas. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webová stránka a Služby jsou k dispozici pouze jednotlivcům, kteří mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle platného práva. Webová stránka a Služby nejsou určeny pro použití jednotlivci mladšími osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte oprávnění používat a/nebo přistupovat ke Webové stránce a/nebo Službám.

POPSÁNÍ SLUŽEB

Předplatné služeb

V souladu s podmínkami Smlouvy, můžete zaregistrovat se na webové stránce a po schválení od společnosti TheSoftware můžete získat nebo se pokusit získat za poplatek nebo bezplatně Předplatné služeb. Předplatné služby vám poskytnou obsah e-mailu, text a další materiály (“Obsah Předplatného”) relevantní pro online marketing poskytovaný společností TheSoftware a jejími partneri třetí strany (“Poskytovatelé třetích stran”). Chcete-li přestat dostávat Obsah Předplatného, jednoduše nám pošlete e-mail na [email protected]. Obsah Předplatného obsahuje komentáře, názory a/nebo jiné materiály poskytované společností TheSoftware a Poskytovateli třetích stran a neměly by být považovány za závazné. Při používání Obsahu Předplatného a/nebo Předplatných služeb postupujte opatrně a s rozvahou. Souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nemá žádné povinnosti a nepřebírá žádné závazky vůči vám související s takovým Obsahem Předplatného. TheSoftware neručí ani nezaručuje, že Obsah Předplatného dostupný v souvislosti s Předplatnými službami je přesný, úplný nebo vhodný. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nenese odpovědnost za vaši neschopnost používat Předplatné služby a/nebo Obsah Předplatného. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware není odpovědná vůči vám, žádným koncovým uživatelům nebo jakékoliv třetí straně za jakékoliv nároky související s Předplatnými službami.

Členské služby

V souladu s podmínkami Smlouvy a Smlouvou o členství můžete zaregistrovat se na webové stránce, souhlasit smlouvou o členství a po schválení od společnosti TheSoftware můžete získat nebo se pokusit získat za poplatek nebo bezplatně členství v jednom z různých členských programů, které nabízí MTS Advertise OU. Pro kopii Smlouvy o členství, navštivte webovou stránku konkrétního členství. Členské programy společnosti TheSoftware vám umožní přístup k obsahu, text a další materiály (“Obsah Člena” a spolu s Obsahem Předplatného, “Obsah”) poskytované společností TheSoftware a určitými Poskytovateli třetích stran, které mají za cíl pomáhat členům při jejich online marketingových aktivitách. Obsah Člena obsahuje komentáře, názory a jiné materiály poskytované společností TheSoftware a Poskytovateli třetích stran a neměly by být považovány za závazné. Při používání Obsahu Člena a/nebo Členských služeb postupujte opatrně a s rozvahou. Souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nemá žádné povinnosti a nepřebírá žádné závazky vůči vám související s takovým Obsahem Člena. TheSoftware neručí ani nezaručuje, že Obsah Člena dostupný v souvislosti s Členskými službami je přesný, úplný nebo vhodný. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nenese odpovědnost za vaši neschopnost používat Členské služby a/nebo Obsah Člena. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware není odpovědná vůči vám, žádným koncovým uživatelům nebo jakékoliv třetí straně za jakékoliv nároky související s Členskými službami.

Prodejní služby

Vykázáním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité výrobky a/nebo služby ze webové stránky. Výrobky a/nebo služby prezentované na webové stránce mohou obsahovat popisy, které jsou poskytovány přímo výrobci nebo distributory takových položek třetích stran. TheSoftware neručí ani nezaručuje, že popisy takových položek jsou přesné nebo úplné. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nenese žádnou odpovědnost za vaši neschopnost získat produkty a/nebo služby ze webové stránky nebo za jakýkoliv spor se prodávajícím, distributorem a koncovými spotřebiteli produktu. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware není odpovědná vám ani žádné třetí straně za jakýkoliv nárok související s nabízenými produkty a/nebo službami na webové stránce.

Základní

Informace, které musíte poskytnout v souvislosti s registrací do Služeb, mohou zahrnovat, bez omezení, některou nebo všechny následující informace: (a) vaše jméno a příjmení; (b) název společnosti; (c) e-mailovou adresu; (d) poštovní adresu (a fakturační adresu, pokud je odlišná); (e) domácí telefonní číslo; (f) pracovní telefonní číslo; (g) faxové číslo; (h) informace o platební kartě a/nebo (i) jakékoli další informace žádané ve vyplňovacím formuláři pro registraci služby („Data registrace služby“). Souhlasíte s poskytováním pravdivých, přesných, aktuálních a úplných dat registrace služby. TheSoftware si vyhrazuje právo odmítnout jakákoliv Data registrace služby, pokud se rozhodne, výhradně a zcela podle svého uvážení, že: (i) porušujete jakoukoliv část Smlouvy a/nebo (ii) Data registrace služby, která jste poskytli, jsou neúplná, falešná, duplicitní nebo jinak nepřijatelná. TheSoftware si může kritéria pro registraci dat kdykoli změnit, podle svého výhradního uvážení.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jakékoli budoucí nabídky dostupné na webových stránkách, které rozšiřují nebo jinak vylepšují současné funkce webových stránek, podléhají Smlouvě. Rozumíte a souhlasíte, že TheSoftware nenese žádnou odpovědnost za vaši neschopnost používat a/nebo získávat služby. Rozumíte a souhlasíte s tím, že TheSoftware nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani jakémukoli třetímu subjektu za jakoukoliv změnu, pozastavení nebo ukončení jakékoli služby nebo jiného produktu, služby nebo akce nabízené TheSoftware a/nebo jakýmkoli jeho poskytovatelem třetí strany. Pokud MTS Advertise OU ukončí Smlouvu a/nebo jakékoli služby z jakéhokoli důvodu, MTS Advertise OU neponese žádnou odpovědnost vůči vám. Rozumíte a souhlasíte s tím, že právo na odmítnutí používání webových stránek je vaše jediné právo a možnost s ohledem na jakýkoliv spor, který můžete mít s TheSoftware.

SOUTĚŽE

Občas nabízí TheSoftware promoční ceny a další ocenění prostřednictvím soutěží. Při poskytování pravdivých a přesných informací ve spojení s příslušným registračním formulářem soutěže a souhlasu s oficiálními pravidly soutěže, která se vztahují na každou soutěž, můžete vstoupit do soutěží o možnost vyhrát nabízené promoční ceny v každé soutěži. Abyste se mohli zúčastnit soutěží uvedených na webové stránce, musíte nejprve plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s poskytováním pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů pro registraci do soutěže. TheSoftware si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli údaje pro registraci do soutěže, pokud se zjistí, že: (i) porušujete jakoukoli část Smlouvy; a/nebo (ii) registrační údaje, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si vyhrazuje právo kdykoli změnit kritéria registrace údajů za své výhradní pravomoci.

LICENČNÍ UDĚLENÍ

Jako uživatel webu vám je udělena nevýlučná, ne-přenosná, odvolatelná a omezená licence k přístupu a používání webu, obsahu a souvisejícího materiálu v souladu s dohodou. Společnost TheSoftware může tuto licenci kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit. Můžete používat web a obsah na jednom počítači pro vlastní osobní, nekomerční použití. Žádná část webu, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo začleněna do jakéhokoli systému pro získávání informací, elektronického nebo mechanického. Není vám povoleno používat, kopírovat, napodobovat, klonovat, pronajímat, pronajímat, prodávat, modifikovat, dekompilovat, rozebrat, zpětně inženýrství, přenášet web, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jejich jakoukoli část. Společnost TheSoftware si vyhrazuje jakákoliv práva, která nejsou v dohodě explicitně udělena. Není vám dovoleno používat žádné zařízení, software nebo rutinu, které by rušily nebo se pokoušely rušit správné fungování webu. Není vám dovoleno podnikat žádné akce, které by zatěžovaly infrastrukturu společnosti TheSoftware nespravedlivě nebo nepřiměřeně. Vaše právo používat web, obsah, soutěže a/nebo služby není přenosné.

AUTORSKÁ PRÁVA

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti týkající se Webové stránky, Obsahu, Soutěží a Služeb jsou chráněny příslušnými autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími vlastnickými (včetně, ale nejen, práv duševního vlastnictví) právy. Kopírování, redistribuce, publikace nebo prodej kterékoliv části Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb je přísně zakázáno. Systématické vyhledávání materiálu z Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb pomocí automatických prostředků nebo jakékoliv jiné formy sjednocování nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo sestavení sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného souhlasu od společnosti TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva ke kterémukoliv obsahu, dokumentu, softwaru, službám nebo jiným materiálům, které jsou zobrazeny na nebo skrze Webové stránky, Obsah, Soutěže a/nebo Služby. Zveřejnění informací či materiálů na Webové stránce, nebo prostřednictvím Služeb, společnosti TheSoftware neznamená vzdání se jakéhokoliv práva na takové informace a/nebo materiály. Název a logo TheSoftware, a všechny přidružené grafiky, ikony a názvy služeb, jsou ochrannými známkami TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazující se na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Použití jakékoliv ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je striktně zakázáno.

HYPERLINKING NA WEBOU, SPOLEČNÁ ZNAČKA, „FRAME“ A / NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEB JE ZAKÁZÁNO

Někomu je zakázáno zřídit na webu, nebo jeho částech (včetně, ale neomezeně, logotypů, obchodních značek, ochranných známek nebo autorských materiálů), odkaz na jejich web nebo webovou platformu bez výslovného povolení společnosti TheSoftware. Dále je přísně zakázáno „framování“ webu a / nebo odkazování na jednotný zdrojový identifikátor („URL“) webu v jakémkoli komerčním nebo nekomerčním médiu bez předchozího výslovného písemného povolení společnosti TheSoftware. Zvlášť souhlasíte s tím, že spolupracujete s webem na odstranění nebo ukončení takového obsahu nebo aktivity. Zde tímto potvrzujete, že jste odpovědní za veškeré s tím spojené škody.

ÚPRAVY, SMAZÁNÍ A ÚPRAVA

Výhradou výlučně ve svém uvážení si vyhrazujeme právo upravit a/nebo smazat veškeré dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webové stránce.

DISCLAIMER

WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, KTERÝ MOŽNÁ OBDRŽÍTE OD JEDNOHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TIŘETÍCH STRAN A/NEBO JAKÉKOLIV JINÉ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY, KTERÉ MOHOU BÝT VYŽÁDÁNY NA WEBU, JSOU VÁM POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ „JAK JE“ A „TAKTO JSOU DOSTUPNÉ“ A VEŠKERÁ ZÁRUKA, VÝSLOVNÁ I PŘEDPOKLÁDANÁ, JE VYLOUČENA V ROZSAHU NEJVĚTŠÍHO PŘÍPUSOBNÉHO ROZSAHU PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ (VČETNĚ, ALE NEJEN, ZÁRUKA O JAKÉKOLIV OBCHODNOSTI, NEGANCII DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A/NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL). ZVLÁŠTNÍ, ALE NE OMEZENÉ, TheSoftware NEZARUČUJE, ŽE: (A) WEB, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, KTERÝ MOŽNÁ OBDRŽÍTE OD JEDNOHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TIŘETÍCH STRAN A/NEBO JAKÉKOLIV JINÉ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY, KTERÉ MOHOU BÝT VYŽÁDÁNY NA WEBU, BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY; (B) WEB, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, KTERÝ MOŽNÁ OBDRŽÍTE OD JEDNOHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TIŘETÍCH STRAN A/NEBO JAKÉKOLIV JINÉ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY, KTERÉ MOHOU BÝT VYŽÁDÁNY NA WEBU, BUDE NEPŘERUŠENÝ, VČASNÝ, BEZPEČNÝ NEBO BEZCHYBNÝ; (C) SPLNÍTE PODMÍNKY PRO SOUTĚŽE A/NEBO SLUŽBY; NEBO (D) VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU BÝT DOSAŽENY POUŽITÍM WEBU, SLUŽEB, SOUTĚŽÍ, OBSAHU, KTERÝ MOŽNÁ OBDRŽÍTE OD JEDNOHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TIŘETÍCH STRAN A/NEBO JAKÉKOLIV JINÉ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY, KTERÉ MOHOU BÝT VYŽÁDÁNY NA WEBU, BUDE PŘESNÝ NEBO POUZDATNÝ. WEB, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, KTERÝ MOŽNÁ OBDRŽÍTE OD JEDNOHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TIŘETÍCH STRAN A/NEBO JAKÉKOLIV JINÉ PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY, KTERÉ MOHOU BÝT VYŽÁDÁNY NA WEBU, MOHOU OBSAHOVAT CHYBY, CHYBY, PROBLÉMY NEBO DALŠÍ OMEZENÍ. NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA DOSTUPNOST PODKLADNÉHO INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ SPOJENÉ S WEBEM. ŽÁDNÁ RADA NEBO INFORMACE, OBA ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÁ, JEZMENENÁ OD VÁS TheSoftware, JAKÉKOLIV Z JEGO POSKYTOVATELŮ TIŘETÍ STRANY NEBO JINAK SKRZ NĚJAKOU THE WEBSITE, NEVYTVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU NESPRAVEDLIVĚ UVEDENOU VE SMLOUVĚ.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ STAHOVÁNÍM

Návštěvníci si stahují informace ze stránek na vlastní nebezpečí. Software nezaručuje, že tyto soubory jsou bez poškození počítače, včetně, ale neomezujíc se na viry a červy.

OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE společnost TheSoftware NEBUDE ZODPOVĚDNÁ VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMOU, NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, SPECIÁLNÍ, DŮSLEDNÉ A/NEBO VYJÁDŘENÉ ŠKODY VČETNĚ, ALE NEJEN, ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZTRÁTOU ZISKU, SPOKOJENOSTI, POUŽITÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT (I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA společnost TheSoftware UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD), V ROZSAHU NEJVYŠŠÍM, KTERÝ PŘEDPISUJE ZÁKON: (A) POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOST POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽEB, SOUTĚŽÍ, OBSAHU, JAKÉHOKOLI VÝROBKU TŘETÍ STRANY, KTERÝ MŮŽETE OBDRŽET OD JEDNOHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍ STRAN, A/NEBO JAKÝCHKOLI DALŠÍCH VÝROBKŮ A/NEBO SLUŽEB, KTERÉ MŮŽETE POŽADOVAT PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY; (B) NÁKLADY NA OBTÍŽE A SLUŽEB ZÍSKANÝCH NÁSLEDKEM NÁKUPU ZBOŽÍ, DAT, INFORMACÍ A/NEBO SLUŽEB ČI TRANSAKCÍ, KTERÉ BYLY REALIZOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY; (C) SELHÁNÍ V KVALIFIKACI SOUTĚŽÍ, SLUŽEB NEBO VÝROBKŮ TŘETÍ STRANY OD NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍ STRANY NEBO JAKÉKOLIV DALŠÍ ODMÍTNUTÍ VÝROBKŮ TŘETÍ STRANY ODSTEJNÉHO POSKYTOVATELE; (D) NEAUTORIZOVANÝM PŘÍSTUPEM K VAŠIM REGISTRAČNÍM ÚDAJŮM NEBO JEJICH POZMĚNĚNÍM; A (E) JAKÉMKOLIV JINÉMU PŘÍPADU SOUHRNĚ SOUVISEJÍCÍMU S NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÝKOLI VÝROBEK TŘETÍ STRANY, KTERÝ MŮŽETE OBDRŽET OD JEDNOHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍ STRANY, A/NEBO JAKÝCHKOLI DALŠÍCH VÝROBKŮ A/NEBO SLUŽEB, KTERÉ MŮŽETE POŽADOVAT PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY. TOHLE OMEZENÍ PLATÍ PRO VŠECHNY NÁHRADNÉ VRHŮ DOHROMADY, VČETNĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ ZODPOVĚDNOSTI, NEPŘESNÉ PREZENTACE A VŠECHNÍCH JINÝCH DELOKTŮ. TÍMTO CHcE společnost TheSoftware A VŠEOBECNĚ VŠECHNOBECNĚ VŠECHNOBECNĚ VŠEOBECNĚ VŠEOBECNĚ THE SOFTWARE’S ODMĚŇNÍ TŘETÍ STRANOU ODSTEJNÁM Z ODPOVĚDNOSTI A VŠECHNÍ OBMÍRNIT STAŽNCELLS VÍCE NEŽ JE ZDE UVÁDĚNO. POKUD PŘÍSLUŠNÝ ZÁKON NEPOVOlUJE TOTO OMEZENÍ, NEJVĚTŠÍ ODPPOVĚDNOST společnosti TheSoftware VŮČI VÁM V JAKÉKOLI A VŠECHNYCH OKOLNOSTECH BUDE PĚT SET DOLARŮ ($500,00). ZRUŠENÍ ŠKOD JAKO VÝŠE UVEDENO JE ZÁKLADNÍM PRVKEM DOHODY MEZI VÁMI A společností TheSoftware. NEMOŽNOST POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÉHOKOLI VÝROBKU TŘETÍ STRANY, KTERÝ MŮŽETE OBDRŽET OD JEDNOHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍ STRANY, A/NEBO JAKÝCHKOLI DALŠÍCH VÝROBKŮ A/NEBO SLUŽEB, KTERÉ MŮŽETE POŽADOVAT PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY BY VÁM NEBYLA POSKYTNUTA BEZ TAKOVÝCHTO OMEZENÍ.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete odškodňovat a chránit TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a přidružených osob, a každého z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spolupracovníků a/nebo dalších partnerů, bezpečné před jakýmikoli žádostmi, výdaji (včetně přiměřených právních poplatků), škodami, žalobami, náklady, požadavky a/nebo rozsudky, které byly podány třetí stranou z důvodu nebo v důsledku: (a) vašeho používání webové stránky, služeb, obsahu a/nebo účasti na jakémkoli soutěži; (b) vašeho porušení dohody; a/nebo (c) vašeho porušení práv jiné fyzické osoby a/nebo právnické osoby. Ustanovení tohoto odstavce jsou prospěchem TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a/nebo přidružených osob, a každá z těchto osob a subjektů má právo uplatňovat a vynucovat tato ustanovení přímo proti vám ve svůj vlastní prospěch.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na další internetové stránky a/nebo odkazovat na ně, včetně, ale neomezeně, těch, které vlastní a provozují poskytovatelé třetích stran. Protože TheSoftware nemá kontrolu nad takovými webovými stránkami a/nebo zdroji, tímto uznáváte a souhlasíte s tím, že TheSoftware nenese odpovědnost za dostupnost takových webových stránek a/nebo zdrojů. Navíc TheSoftware neschvaluje a není zodpovědný nebo nese odpovědnost za jakékoliv podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, produkty a/nebo další materiály na takových webových stránkách třetích stran nebo z těchto zdrojů dostupné nebo za jakékoli škody a/nebo ztráty z toho vyplývající.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ/INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍKU

Používání webové stránky a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, registrační údaje a/nebo materiály, které prostřednictvím této webové stránky odesíláte nebo souvisejí s ní, podléhají našim zásadám ochrany soukromí. Vyhrazujeme si právo používat veškeré informace týkající se vašeho používání webových stránek a všechny další osobně identifikovatelné informace, které nám poskytnete, v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí. Chcete-li zobrazit naše zásady ochrany soukromí, klikněte zde.

Jakýkoli pokus jednotlivce, bez ohledu na to, zda je zákazníkem TheSoftware, poškodit, zničit, zasáhnout, vandalizovat a/nebo narušit provoz webových stránek je porušením trestního a občanského práva a TheSoftware bude pečlivě podnikat všechna opatření v tomto směru proti každému jednotlivci nebo subjektu, který toto porušení spáchá, do nejvyšší míry dovolené zákonem a v souladu s právem a spravedlností.

VÝBĚR ZÁKONA/MÍSTA

Veškeré spory vyplývající z nebo související s dohodou se řídí a vykládají podle právních předpisů Estonska (bez ohledu na zásady kolize práv). Každé rozhodnutí bude konečné a závazné pro strany a může být vynesen rozsudek u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce. Nic v této dohodě nebrání žádné straně žádat předběžné opatření za účelem ochrany svých práv do doby vynesení rozhodnutí v rámci arbitráže. V rozsahu povoleném zákonem se zavazujete, že nebudete podávat, připojovat se nebo účastnit se žádného soudního sporu třídy týkajícího se jakékoli nároku, sporu nebo kontroverze, kterou můžete mít proti společnosti TheSoftware a každému z jejich právních zástupců, dceřiných podniků, mateřských společností, agentur a jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců a zástupců. Souhlasíte se vstupem předběžného opatření k zastavení takovéhoto žaloby nebo k vyřazení vás jako účastníka řízení. Souhlasíte s náklady na právníka a soudními náklady, které TheSoftware vynaloží při hledání takového opatření. Dohoda nezakládá odstoupení od jakýchkoli vašich práv a opravných prostředků pro vedení nároku samostatně, nikoli jako soudního sporu ve vázané arbitráži, jak je uvedeno výše. Tato ustanovení, která vás brání vzít, připojit se nebo se účastnit soudních sporů třídy, jsou samostatnou dohodou. Pokud bude jakákoliv část dohody považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, bude tato část vykládána v souladu se zákonem a zbývající části zůstanou plně účinné a účinně.