УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА ЗА УЕБСАЙТА. ВАЖНО – МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ

Благодарим ви за посещението на уебсайта („Уебсайтът“), на който открихте връзката към тези Условия на използване („Уебсайтът“). Уебсайтът е имот в Интернет на TheSoftware. (определен с общото наименование „TheSoftware“, „ние“ и „нас“). Съгласявате се да бъдете ангажирани от тези Условия за използване на TheSoftware Уебсайтът („Условия за използване“) в цялост, когато: (а) достъпвате Уебсайта; (б) се регистрирате за бюлетин или се абонирате за мейлинг листа или поискате информация чрез Уебсайта („Абонаментни услуги“); (в) се регистрирате за участие в промоции, конкурси и/или игри на TheSoftware от време на време (всяко от тях „Конкурс“); (г) се присъедините или опитате да се присъедините към афилирана програма или друга организация за членство, предлагана на Уебсайта („Членски услуги“); и/или (д) поръчате продукт и/или услуга чрез Уебсайта („Услуги на доставчика, заедно с Абонаментните услуги и Членските услуги, „Услугите“). Политиката на TheSoftware за поверителност („Политика за поверителност“), Официалните правила за Конкурса, приложими към всеки Конкурс, Покупателното споразумение на TheSoftware (“Purchase Agreement”), TheSoftware Договор за членство (“Membership Agreement”), както и всички други оперативни правила, политики, ценови графици и други допълнителни условия или документи, които могат да бъдат публикувани от време на време, са изрично включени тук чрез позоваване (заедно “Споразумението”). Моля, прегледайте цялото съдържание на Споразумението внимателно. Ако не сте съгласни с тези условия в цялостта им, нямате право да използвате Услугите и/или Уебсайта по никакъв начин или форма.

TheSoftware КАТЕГОРИЧНО ОТКАЗВА ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА И/ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ КОЕТО И ДА Е ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ОБХВАНАТО ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЕЦАТА ОТ 1998 Г., ПРЕКРАТЕНА КАКТО ИЗИКВА (“COPPA”). TheSoftware СИ ПРЕЗАДЪРЖА ПРАВОТО ДА ОТКАЖЕ ДОСТЪПА ДО УСЛУГИТЕ И/ИЛИ УЕБСАЙТА ЗА КОЕТО И ДА Е ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, СВОЕ МНОГОИЗМЕННО РАШЕНИЕ.

ОБХВАТ И ПРОМЕНИ В СПОРАЗУМЕНИЕТО

Съгласявате се с условията и положенията, изложени в Споразумението, относно вашето използване на Уебсайта. Споразумението представлява цялото споразумение само между вас и TheSoftware относно вашето използване на Уебсайта и заменя всички предишни или съвременни споразумения, представяния, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Можем да променим Споразумението от време на време, по наше собствено преценка, без конкретно известие до вас. Най-новото Споразумение ще бъде публикувано на Уебсайта и следва да прегледате Споразумението, преди да използвате Уебсайта. Чрез продължаването си използване на Уебсайта и/или Услугите, вие тук се съгласявате да спазвате всички условия и положения, посочени във Споразумението, в сила в това време. Поради това трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и Услугите са достъпни само за физически лица, които могат да сключват правно обвързващи договори в съответствие с приложимото право. Уебсайтът и Услугите не са предназначени за използване от лица, които не са навършили осемнадесет (18) години. Ако не сте навършили осемнадесет (18) години, нямате разрешение да използвате и/или достъпвате Уебсайта и/или Услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Абонаментни услуги

При съгласуването на условията и условията на Споразумението, като се регистрирате в уебсайта и получите одобрение от TheSoftware, можете да получите или да се опитате да получите наемни услуги срещу заплащане или безплатно. Абонаментните услуги ще ви предоставят съдържание на електронна поща, текст и други материали (“Абонаментно съдържание”), отнасящи се до онлайн маркетинг, предоставяни от TheSoftware и неговите партньори от трети страни (“Доставчици от трети страни”). Ако желаете да прекратите получаването на Абонаментно съдържание, просто ни изпратете имейл на [email protected]. Абонаментното съдържание съдържа коментари, мнения и/или други материали, предоставени от TheSoftware и доставчици от трети страни и не задължително трябва да бъдат разчитани. Моля, използвайте внимание, смисъл и безопасност при използването на Абонаментното съдържание и/или Абонаментни услуги. Съгласявате се, че TheSoftware няма задължения и не носи никакви отговорности пред вас във връзка с такова Абонаментно съдържание. TheSoftware не представлява или гарантира, че съдържанието, предоставено във връзка с Абонаментните услуги, е точно, пълно или подходящо. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност по никакъв начин за вашата неспособност да използвате Абонаментните услуги и/или Абонаментното съдържание. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас, крайните потребители или трети страни за всякакви искове, свързани с някой от Абонаментните услуги.

Услуги за членство

Съгласно условията и условията на Споразумението и Споразумението за членство, като се регистрирате в уебсайта, се съгласявате със Споразумението за членство и получавате одобрение от TheSoftware, можете да получите или да се опитате да получите наемство в една от различните програми за членство, които предлага MTS Advertise OU, срещу заплащане или безплатно. За копие на Споразумението за членство, моля, посетете уебсайта за конкретното членство. Програмите за членство на TheSoftware ще ви позволят достъп до съдържание, текст и други материали (“членско съдържание” и заедно с Абонаментното съдържание, “Съдържание”), предоставени от TheSoftware и определени Доставчици от трети страни, предназначени да помогнат на членовете в техните онлайн маркетингови усилия. Членското съдържание съдържа коментари, мнения и други материали, предоставени от TheSoftware и доставчици от трети страни и не задължително трябва да бъдат разчитани. Моля, използвайте внимание, смисъл и безопасност при използването на Членското съдържание и/или Услугите за членство. Съгласявате се, че TheSoftware няма задължения и не носи никакви отговорности пред вас във връзка с такова Членско съдържание. TheSoftware не представлява или гарантира, че съдържанието, предоставено във връзка с Услугите за членство, е точно, пълно или подходящо. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност по никакъв начин за вашата неспособност да използвате Услугите за членство и/или Членското съдържание. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас, нито пред крайни потребители, нито пред трети страни, за никакви искове, свързани с някоя от Услугите за членство.

Услуги за доставчици

Чрез попълване на съответните форми за поръчка, можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от уебсайта. Продуктите и/или услугите, представени на уебсайта, могат да съдържат описания, предоставени директно от производителите или дистрибуторите на такива продукти. TheSoftware не представлява или гарантира, че описанията на такива продукти са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност по никакъв начин за вашата неспособност да получите продуктите и/или услугите от уебсайта или за всякакви спорове с продавача на продукта, дистрибутора и клиентите на крайни потребители. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или пред никоя трета страна по никакви искове във връзка с някоя от предлаганите на уебсайта продукти и/или услуги.

Общи

Информацията, която трябва да предоставите при регистрацията за Услугите, може да включва, без ограничение, някои или всички от следните: (а) вашето пълно име; (б) име на фирмата; (в) имейл адрес; (г) пощенски адрес (и адрес за плащане, ако е различен); (д) домашен телефонен номер; (е) работен телефонен номер; (ж) номер на факс; (з) информация за кредитната карта; и/или (и) всяка друга информация, поискана в съответната регистрационна форма („Данни за регистрация на услугата“). Съгласявате се да предоставите верни, точни, актуални и пълни данни за регистрация на услугата. TheSoftware има право да отхвърли всяка регистрационна информация за услугата, ако се определи, по влияние само на TheSoftware, че: (и) нарушавате някой от разделите на Договора; и/или (ии) предоставената от вас информация за регистрация на услугата е непълна, измамна, дублираща или по друг начин неприемлива. TheSoftware може да променя критериите за регистрационните данни по всяко време, по свое избиране.

Освен ако изрично не е заявено друго, всяко бъдещо предложение, предоставено на вас чрез Уебсайта и допълващо или подобряващо настоящите функции на Уебсайта, ще бъде предмет на Договора. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност по никакъв начин за невъзможността ви да използвате и/или да квалифицирате за Услугите. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или пред трети страни за всяка промяна, прекратяване или прекратяване на всякакви Услуги или други продукт, услуга или промоция, предоставена от TheSoftware и/или някой от третите страни доставчици. Ако MTS Advertise OU прекрати Договора и/или някои Услуги по въпросния повод, MTS Advertise OU няма да носи отговорност и задължение към вас. Разбирате и се съгласявате, че отказът да използвате Уебсайта е вашето единствено право и средство за връщане спрямо всеки спор, който може да имате с TheSoftware.

КОНКУРСИ

От време на време TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез конкурси. Като предоставите верни и точни данни във връзка със съответната регистрационна форма за конкурс и се съгласите с официалните правила на конкурса, приложими за всеки конкурс, може да влезете с възможност да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всеки конкурс. За да влезете в конкурсите, показани на уебсайта, трябва първо да попълните съответната регистрационна форма изцяло. Съгласявате се да предоставите верни, точни, актуални и пълни данни за регистрация в конкурса. TheSoftware има правото да отхвърли всички данни за регистрация в конкурса, където се установи, само и изключително по преценка на TheSoftware, че: (i) нарушавате някаква част от Споразумението; и/или (ii) предоставените от вас данни за регистрация в конкурса са непълни, измамнически, дублирани или по друг начин неприемливи. TheSoftware може по всяко време да промени критериите за данни за регистрация, само по свое преценка.

LICENCE GRANT

Като потребител на Уебсайта, Ви бива предоставена неексклузивна, неотделима, отменяема и ограничена лиценз за достъп и ползване на Уебсайта, Съдържанието и съпътстващият материал, в съответствие със Споразумението. Софтуерът може да прекрати тази лиценз по всяко време по всякаква причина. Можете да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за лични, некомерсиални цели. Нито една част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите не може да бъде възпроизведена в каквато и да е форма или да бъде включена в който и да е система за извличане на информация, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате, имитирате, клонирате, отдавате под наем, продавате, модифицирате, декомпилирате, разглобявате, обратно инженерствате или прехвърляте Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите или някаква част от тях. Софтуерът запазва всички права, които не са изрично предоставени в Споразумението. Не можете да използвате никакво устройство, софтуер или процедура, за да се намесите или да се опитате да се намесите в правилната работа на Уебсайта. Не можете да предприемете действие, което налага неразумно или непропорционално голямо натоварване върху инфраструктурата на Софтуера. Вашето право да използвате Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите не може да бъде прехвърляно.

ПАТЕНЦИОННИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитният превод, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени съгласно приложимите авторски права, търговски марки и други собственически (включително, но не само, права на интелектуална собственост). Забранено е копирането, разпространението, публикуването или продажбата от ваша страна на някаква част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Систематичното извличане на материал от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите посредством автоматизирани средства или друг вид сканиране или извличане на данни, с цел създаване или компилация, директно или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Не придобивате собственост върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуга или друг материал, видян на или чрез Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Публикуването на информация или материал на Уебсайта или от страна на TheSoftware чрез Услугите не представлява отказ от никакво право върху такава информация и/или материал. Името и логото на TheSoftware, и всички свързани графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, появяващи се на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на съответните им собственици. Използването на някоя търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния собственик е строго забранено.

ЗАБРАНЕТО Е ПРЕПРАТЯНЕТО КЪМ УЕБСАЙТА, СЪ-БРЕНДИРАНЕ, “ФРЕЙМВАНЕ” И/ИЛИ УКАЗВАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА

Без изрично разрешение от TheSoftware, никой няма право да прави хиперлинк към Уебсайта или негови части (включително, но не само, логотипи, търговски марки, брандиране или авторски материали) към своя собствен уебсайт или онлайн платформа по какъвто и да било повод. Още повече, “фреймването” на Уебсайта и/или упомената на уникалния ресурсен указател (“URL”) на Уебсайта в какъвто и да било комерсиален или не-комерсиален медиен материал без предварителното, изрично и писмено разрешение от TheSoftware е строго забранено. Съгласявате се изрично да сътрудничите с Уебсайта за премахване или преустановяване на съдържанието или дейността. Признавате, че ще носите отговорност за всякакви вреди, свързани с това.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото по наше преценка да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на Уебсайта.

DISCLAIMER

УЕБСАЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЯКИ ТРЕТИ ПРОДУКТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧАТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ КОИТО И ДА СА ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ВАС НА БАЗАТА „КАКТО Е“ И „КАТО ВЪЗМОЖНОСТ“ И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРЯКЛИ ИЛИ НЕИЗРЯКЛИ, СЕ ОТХВЪРЛЯТ ПО НАЙ-ШИРОК ОБХВАТ, ДОПУСТИМ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ОТХВЪРЛЯНЕТО НА ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И/ИЛИ ЗА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ). КОНКРЕТНО, НО НЕ И КАТО ОГРАНИЧЕНИЕ ОТНОСНО ТОВА, TheSoftware НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ, ЧЕ: (A) УЕБСАЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЯКИ ТРЕТИ ПРОДУКТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧАТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ КОИТО И ДА СА ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ; (B) УЕБСАЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЯКИ ТРЕТИ ПРОДУКТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧАТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ КОИТО И ДА СА ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ЩЕ БЪДАТ БЕЗПРЕКЪСНАТИ, НА ВРЕМЕ, ЗАЩИТЕНИ И БЕЗ ГРЕШКИ; (C) ЩЕ ПОЛУЧИТЕ КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА КОНКУРСИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ; ИЛИ (D) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЯКИ ТРЕТИ ПРОДУКТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧАТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ КОИТО И ДА СА ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ ИЛИ НАДЕЖДНИ. УЕБСАЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, КОНКУРСИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЯКИ ТРЕТИ ПРОДУКТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧАТЕ ОТ ЕДИН ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ КОИТО И ДА СА ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВАТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, МОЖЕ ДА СЪДЪРЖАТ ДЕФЕКТИ, ГРЕШКИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ. НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАЛИЧНОСТТА НА СВЪРЗАНОТО С УЕБСАЙТА ПОДЛЕЖАЩО КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ В ЪСТРОЙСТВО ИНТЕРНЕТ СВЪРЗВАНЕ. НИКАКЪВ СЪВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, БЕЗ ИЛИ НАПИСАН, КОЯТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ TheSoftware, ВСЯКА ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ДРУГИ ПО БЪЗ УЕБСАЙТА, НЯМА ДА СЪЗДАДЕ ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНА В СПОРАЗУМЕНИЕТО.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на свой собствен риск. TheSoftware не предоставя гаранция, че такива изтегляния са без повредяващи компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТ

ВЫЯВ ВНИМАТЕЛНО И СЕГИ ДА ПРИЗНАВАТЕ ЧЕ TheSoftware НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАС ИЛИ ВСЯКО ТРЕТО ЛИЦЕ ЗА ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, СЛУЧЕЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ И/ИЛИ ДОМАКИНСКИ ЗАГУБИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ, ЗАГУБА НА ПРОДУКТИВНОСТ, ДОБРИ ИМЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ (ДО КОЛКОТО ЗАГУБАТА БИ МОГЛА ДА ПОДА Е ТHE УМОЛИТЕЛЕН НАВЪДА ЗА ТАКАВА ЗАГУБА), С ПЪЛНАТА МЕРА НА РАЗРЕШИМОСТ НА УСТАВА ПО ПРАВОТО ВИ: (А) ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА, УСЛУГИТЕ, КОНТЕСТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЯКА ЕДНА ТРЕТА СТРАНА ПРОДУКТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЕДИН ОТ ТРЕТАТА НИ СТРАНА ДОСТАВЧИЦИ, И/ИЛИ ВСЯКА ДРУГА ПРОДУКТИ ИУ/ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПРИЛОЖИТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА; (Б) СТОЙНОСТАТА НА ПРОГРАМИРАНЕ НА ЗАМЕСТИТЕЛНИ STOKE И УСЛУГИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ НЯКОЙ ТОВАРИ, ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ УСЛУГИ, КУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ, ИЛИ ВЛЕЗНАТИ В ПРЕГОВОРИ ЧРЕЗ, УЕБСАЙТА; (C) НЕУСПЕХА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА КОНТЕСТИ, УСЛУГИ ИЛИ ПРОДУКТИ TAKE 3RD И ЛИЦА ПРОДУКТИ, ИЛИ ЛЮБО ПОСЛЕДВАЩА ОТКАЗ В ТРЕТИ ЛИЦА ПРОДУКТИ ОТ СЪЩИЯ; (D) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ РЕГИСТРАЦИОННИ ДАННИ ИЛИ ПРОМЯНА НА ТЯХ; И (E) ВСЯКА ДРУГА ЗАКАЧКА В СВЯЗ С НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВЕБСАЙТА, УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЯКА ЕДИНА ТРЕТА СТРАНА ПРОДУКТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЕДИН И ОТ ТРЕТАТА НИ СТРАНА ДОСТАВЧИЦИ, И/ИЛИ ВСЯКА ДРУГА ПРОДУКТИ ИУ/ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПРИЛОЖИТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА. ТОВАТА OGRANICHENIE SE ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ПРИЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ, В АГРЕГАТ ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ НА РУПТУРА НА DOGOVARAAN, RISK NA ZAGUBA, NENASITNA, BYALA СВОЯ-ЕН, МЕЖДУНАРОДНОСТ НА ВКЛЮЧЕНИЕ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРОРИЧАМИ. ВИ ОТТУКА ОТ TheSoftware И ВСИЧКИ ПРОВАЙДЕРА НА TheSoftware ВСИЧКИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРЕТЕНЦИИ ПОКРИВАТ ГРАНИЦАТА, ПОСОЧЕНА ТУК. АКО ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОН НЕ ПОЗВОЛЯВА ТАКОВО ОГРАНИЧЕНИЕ, МАКСИМАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА TheSoftware ЗА ВАС ВЪВ ВСЯКИ КИРС ОТ ОКОЛНОСТИ ЩЕ БЪДЕ ПЕТСТОТИН ДОЛАРА ($500.00). ОТВЪД ДАМИТЕ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, СА ОСНОВЕН ЭЛЕМЕНТ НА ОСНОВАТА НА ДОГОВОР ЗАД ВАС И TheSoftware. НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ВЕБСАЙТА, УСЛУГИТЕ, КОНТЕСТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСЯКА ЕДИНА ТРЕТА СТРАНА ПРОДУКТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЕДИН ОТ ТРЕТАТА НИ СТРАНА ДОСТАВЧИЦИ, И/ИЛИ ВСЯКА ДРУГА ПРОДУКТИ ИУ/ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПРИЛОЖИТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА ЩЕ НЕ ВИ БЪДЕДАДАН БЕЗ ТАКИВА ОГРАНИЧЕНИЯ

ОТЪЖДЕСТВЯВАНЕ

Вие се съгласявате да отъждествите и запазите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилиейти, както и всеки от техните съответни членове, служители, директори, служители, агенти, съдружници и/или други партньори, безопасни от всякакви искове, разноски (включително разумни такси за адвокати), вреди, дела, разходи, искания и/или съдебни решения, направени от всяка трета страна поради или поради: (а) вашето използване на Уебсайта, Услуги, Съдържание и/или въвеждането в която и да е състезание; (б) вашето нарушение на Споразумението; и/или (в) нарушението от вас на правата на друго физическо или юридическо лице. Разпоредбите на този параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, подразделения и/или афилиейти, както и всеки от техните съответни служители, директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензиати, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези физически и юридически лица ще има правото да упражни и осъществи тези разпоредби директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предостави връзки и/или да ви насочи към други уебсайтове в Интернет и/или ресурси, включително, но не само, тези, притежавани и управлявани от доставчици от трети страни. Тъй като TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове и/или ресурси от трети страни, вие тук признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за достъпността на такива уебсайтове и/или ресурси от трети страни. Освен това, TheSoftware не подкрепя и не носи отговорност или задължение за никакви условия и разпоредби, политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали в или достъпни от такива уебсайтове или ресурси от трети страни, или за каквито и да било вреди и/или загуби, възникнали оттам.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Използването на Уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, Регистрационни Данни и/или материали, които представяте чрез Уебсайта или свързани с него, подлежи на нашата Политика за Защита на Личните Данни. Запазваме си правото да използваме цялата информация относно вашето използване на Уебсайта и всяка друга идентифицируема информация, предоставена от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за Защита на Личните Данни. За да видите нашата Политика за Защита на Личните Данни, моля кликнете Тук.

Всяко опитване от страна на каквито и да било лица, независимо от това дали са клиенти на TheSoftware или не, да повредят, унищожат, злополуки, вандалстват и/или нарушават работата на Уебсайта, представлява нарушение на наказателното и гражданско право, и TheSoftware ще преследва с всички ресурси и все пособия законните си права срещу всеки нарушител или организация в най-пълната степен допустима от закона и справедливостта.

ИЗБОР НА ЗАКОН / МЯСТО

Всякакви спорове, възникнали от или свързани с Договора, ще се уреждат и тълкуват в съответствие с законите на Естония (без значение за принципите на колизия на законите). Всяко издадено решение ще бъде окончателно и обвързващо за страните, и над него може да бъде издадено решение от компетентен съд. Нищо в настоящото не трябва да се тълкува така, че да пречи на някоя от страните да търси защитно наредба с цел защита на своите права, докато не бъде взето решение по арбитражен спор. До възможна степен, се съгласявате, че няма да предизвиквате, присъедините се или участвате в никакъв колективен иск за всяко твърдение, спор или контроверза, които може да имате срещу TheSoftware и всички техни правни представители, афилирани лица, дъщерни дружества, родители, агенти и техните членове, служители и агенти. Съгласявате се с влизането на защитно предписание за спиране на такъв съдебен процес или за отстраниране на вашето участие в него. Съгласявате се да заплатите адвокатските такси и съдебните разноски, които TheSoftware ще понесе за получаването на такава защита. Договорът не представлява отказ от вашия право и средства за преследване на иск поотделно, а не като колективен иск във връзка с арбитража, както е предвидено по-горе. Тази клауза, която ви пречи да предизвиквате, присъединявате се или участвате в групови съдебни процеси, е отделен договор. Ако някаква част от Договора се признае за недействителна или неприложима, тази част ще се тълкува в съответствие с приложимото право, а останалите части ще останат в пълна сила и ефект.