Политика за поверителност

Като кликнете на „Продължи“, давате ни разрешение да ви изпращаме имейли за нашите оферти. Ако не желаете да получавате повече имейли, винаги можете да се откажете по всяко време в долната част на всеки имейл.

Софтуерът спазва поверителността на всеки човек, който посещава нашите уебсайтове. Тази декларация за поверителност предоставя уведомление за стандартите и условията, в рамките на които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетители на сайтове в интернет, принадлежащи и управлявани от Софтуерът, включително Софтуерът и Софтуерът. Тази декларация за поверителност предоставя уведомление за нашите практики за събиране на информация и начините, по които вашата информация може да бъде използвана. Тази политика може да се променя от време на време, затова моля, проверявайте периодично за преглед на тази информация.

A. Лична Идентификационна Информация:

Софтуерът обикновено получава специфични данни за своите посетители на уебсайта само когато такава информация се предостави доброволно, например когато посетителите ни поискат информация, закупят или се записват за услуги, отворят билет за поддръжка на клиентите, предоставят информация за резюме за възможности за заетост или ни изпращат имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, например когато правите покупка, използвате кредитна карта за плащане на услуги, изпращате своето резюме или поискате определени видове информация. Когато предоставите лична идентифицируема информация на Софтуера чрез един от нашите уебсайтове, тя ще бъде използвана за изпълнение на вашата конкретна заявка. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали искате или не желаете Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация относно услугите на Софтуера. Ако нямате инструкции от вас, Софтуерът може да използва информацията, която предоставите, за да ви уведоми за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството компании на Софтуера, упълномощените агенти на Софтуера и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има връзки и чиито предложения може да ви заинтересуват.

Примерите в тези материали не трябва да се възприемат като обещание или гаранция за печалби. Възможността за печалби зависи изцяло от човека, използващ нашите продукти, идеи, техники и полаганият труд. Ние не настояваме, че това е „схема за забогатяване“, и не трябва да го разглеждате по такъв начин.

Б. Неперсонализирана (обща) информация:

Основно, софтуерът автоматично събира някаква обща информация. Общата информация не разкрива самоличността на посетителя. Обикновено тя включва информация за интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите и посетените сайтове на софтуера. Софтуерът събира тази информация с ограничената цел да установи нуждите от клиентска услуга и уебсайт. За това използваме определени технологии, включително „бисквитки“ (технология, която може да се използва за предоставяне на посетителя с персонализирани данни за услугите на софтуера). Софтуерът не съчетава информация, събрана по този начин, с никаква самоличностно идентифицируема информация. Можете да настроите вашия браузър да ви извести, когато получите „бисквитка“ и да я откажете.

C. Вашият софтуер е разположен на уебсайта, сървъра, дъските за обяви, форума, сайтовете на трети страни:

Информацията, която разкривате в обществено пространство, включително всяко дъска за обяви, чат стая или уебсайт, който The Software може да предостави за вас като част от услугите на The Software, е достъпна за всеки друг, който посети това пространство. The Software не може да гарантира защитата на всякаква информация, която разкриете на тези места. Освен това, уебсайтовете на The Software съдържат връзки към сайтове, принадлежащи на трети страни, несвързани с The Software. The Software не може да защити всякаква информация, която може да разкриете на тези сайтове и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

D. Изключения и Ограничения:

Безпрецедентно и съгласно приложимите закони, софтуерът напълно сътрудничи с държавни, местни и федерални служители по всяко разследване, свързано със съдържание (включително лични или частни електронни съобщения изпратени на софтуера) или предполагаем незаконни дейности на всеки потребител на услугата и предприема разумни мерки за защита на собствените си права. За ограничените цели на постигане на такова сътрудничество и мерки и в съответствие с приложимите закони, софтуерът може да се наложи да разкрива лична идентифицируема информация. Освен това, софтуерът може да реши да наблюдава областите на комуникация от всякакъв вид, за да удовлетвори всяко законово изискване или заявка на правителството; ако такава разкриване е необходимо или подходящо за работата на софтуера; или за да защити правата или собствеността на софтуера или други. Във връзка със потенциалната продажба или прехвърляне на някое от своите интереси в софтуера и софтуера и други сайтове, принадлежащи на компанията, софтуерът запазва правото да продава или прехвърля вашата информация (включително, но не само име, адресна информация и друга информация, която предоставихте на софтуера) на трета страна, която се специализира в продукти или услуги за комуникации; съгласява се да бъде наследник на софтуера относно поддръжката и защитата на събраната и поддържана информация от софтуера; и съгласява се с задълженията на тази политика.