Privacybeleid

Door te klikken op

De software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder de software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door de software, waaronder de software en de software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer periodiek om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantensupport-onderzoeksticket openen, hun cv-informatie verstrekken voor werkgelegenheidskansen, of ons e-mailen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie geeft, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient, of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u al dan niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor om u, naar eigen goeddunken, bulletins en andere belangrijke informatie over uw software services te sturen. Zonder specifieke instructies van u, kan de software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de familie van bedrijven van de software, de geautoriseerde agenten van de software en andere goederen- en dienstverleners waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden gezien als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken gebruikt en de inspanning die wordt geleverd. Wij presenteren dit niet als een “snel rijk worden schema”, en dat zou je ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om klantenservice en websitebehoeften te bepalen. We bereiken dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de services van de software te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw de geïnstalleerde software gehoste website, server, prikborden, forum, websites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een prikbord, chatroom of website die de Software mogelijk voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derde partijen die niet gerelateerd zijn aan de Software. De Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan de privacyverklaringen van die sites te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Onverminderd het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie verzonden naar de software) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van het verrichten van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, kan de software verplicht zijn persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren om aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek te voldoen; als dergelijke bekendmaking nodig is of nodig is om de software te laten functioneren; of om de rechten of eigendom van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een van haar belangen in de software en de software en andere sites in eigendom van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) aan een derde partij te verkopen of over te dragen die zich richt op communicatieproducten of -diensten; erin toe te stemmen de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die door de software is verzameld en onderhouden; en akkoord te gaan met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.